Velká hospodářská krize

Text dotazu

Dobrý den, existuje literatura, která popisuje
sociální důsledky (hlavně nezaměstnanost) Velké hospodářské krize v r.1929
na území Třinecka? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v dostupných zdrojích jsme bohužel žádný takto úzce zaměřený dokument nenalezli. Nejvíce se tématu blíží články popisující vliv hospodářské krize z roku 1929 na region Ostravska, které jsme vyhledali prostřednictvím odborných bibliografických databází Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz ) a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (https://www.usd.cas.cz/knihovna/) a také regionálních bibliografií, které buduje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (https://www.msvk.cz/katalog-a-databaze/databaze/).

* Bibliografie Historického ústavu AV ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR:

SEKANINA, Milan: Sociálně ekonomické postavení pracujících na Ostravsku v letech velké hospodářské krize 1929-1933. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě sv. 120, 1990, (C)-25, s. 93-112. Rés. rus.

* Retrospektivní regionální bibliografie Karvinska (http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-b-0&local_base=karv&CON_LNG=CZE ):

SEKANINA, Milan. Hnutí nezaměstnaných na Ostravsku v letech hospodářské krize 1929-1933. In: Nová svoboda. Roč. 36, č. 18, (1980), s. 12

* dějiny českého Slezska * nezaměstnanost

* Retrospektivní regionální bibliografie Ostravy (http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-b-0&local_base=ostr&CON_LNG=CZE )

SEKANINA, Milan; KRAUSOVÁ, Pavla. Světová hospodářská krize /1929 - 1933/ na Ostravsku: výběrová bibliografie zpracovaná k 35. výročí Února / Sekanina Milan, Krausová Pavla. -- Ostrava : Státní vědecká knihovna v Ostravě, 1982. 53 s.: bibliogr.

* dějiny * ekonomika * hospodářská krize * r. 1929-1933

MARIÁNEK, Vladimír. Krise na Ostravsku: některá fakta o hospodářských a politických poměrech v letech 1929-1934. Ostrava : KV KSČ, 1956. 115 s.

* dějiny * dělnické hnutí * světová hospodářská krize

V elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) jsme pak nalezli publikace věnující se Československu v době velké hospodářské krize obecně:

DUŠEK, Rudolf. Jak z krise a nezaměstnanosti? : hospodářský plán : Quo vadis ČSR? Quo vadis Evropo? / Rud. Dušek. V Praze: Fr. Řivnáč [distributor], 1934. 37 s. ; 21 cm

* nezaměstnanost -- Československo -- 1930- * hospodářská krize -- Evropa -- 1930-

* hospodářská politika -- Československo -- 1929-1934 * studie * přednášky SEKANINA, Milan. Kdy nám bylo nejhůře? : hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska. Praha : Libri, 2004. 143 s. ; 21 cm. (Otazníky našich dějin ; sv. 11) ISBN 80-7277-213-9.

* hospodářská krize -- Československo -- 1929-1934 * hospodářská politika -- Československo -- 1929-1934 * studie

LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984 (Ostrava : MTZ 21). 217 s. : tb., grafy, [16] s. fot. ; 24 cm.

* studie * Československo - krize hospodářské - r. 1929-1934 - studie

Podobně také články z článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) :

RÁKOSNÍK, Jakub. Dědictví finanční krize z roku 1929 : Československo - "nezdolný ostrov demokracie"? In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, [č.] 1 (2009), s. 32-35.

* hospodářská krize -- Spojené státy americké -- 20. stol., 30. léta * Velká deprese * hospodářská krize -- Československo -- 20. stol., 30. léta * hospodářská krize -- politické aspekty -- 20. stol., 30. léta

* hospodářská politika -- Spojené státy americké -- 20. stol., 30. léta * hospodářská politika -- Československo -- 20. stol., 30. léta * ekonomické teorie * sociální politika -- Československo -- 20. stol., 30. léta * studie

DEYL, Zdeněk. Sociální východiska z krize. Část 24. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 3, č. 111 (19920513), s. 6

* Československo * dějiny * hospodářská krize * r. 1929-1934 * názory

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2012 18:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu