Věk rozmnožování smrku

Text dotazu

V jakém stáří začíná kvést smrk a je schpen
vytvořit dozrálé šištice

Odpověď

Dobrý den,

věk či určitý stupeň vývoje, kdy se smrk začíná rozmnožovat, se liší podle jednotlivých druhů. Smrk ztepilý (Picea abies) začíná plodit v porostu asi od 60. roku a plodné roky se opakují po 4 až 5 letech. Výjimečně lze pozorovat předčasnou plodnost na zcela mladých exemplářích živořících na extrémním stanovišti. U horní hranice lesa plodnost ustává (a objevuje se vegetativní rozmnožování). Šišky bývají před dozráním nejčastěji zeleně vybarvené; jsou však také typy s červenofialovými šiškami, které se vyskytují častěji v horách a náležejí obvykle časněji rašícím exemplářům.
Šišky dávají velké množství semen, jejichž klíčivost trvá několik let.
Smrk omorika ("Pančičův smrk", Picea omorika) začíná plodit již od 12. roku, v porostech ovšem později. Fialově naběhlé šišky se šupinami sbíhajícími na stopku vytrvávají na stromě asi 3 roky; šišky z první úrody mnohem déle.
Semena mají střední klíčivost.
Smrk pichlavý (Picea pungens) začíná plodit asi ve 20 (30) až 50 letech, maxima plodnost dosahuje v 50-150 letech, semenné roky se opakují v několikaletých intervalech. Šišky s měkkými rýhovanými šupinami vytrvávají po dozrání do příštího roku a pak opadávají. Úroda semen bývá velká a klíčivost dobrá.
Smrk sitka (Picea sitchensis) plodí od 20. až 30. roku (v porostech až po 40. roce života) v rozestupech 3 až 4 let. Šišky s měkkými šupinami po dozrání brzy opadávají. Semen bývá dostatek a klíčivost podržují 2-3 roky.
Smrk východní (Picea orientalis) začíná plodit ve 25-30 letech, v zapojených porostech plodnost nastupuje značně později. Smrk černý (Picea mariana) začíná ve volnu plodit již od 10 let, ale hlavní produkční období je mezi
(30-)100-200(-250) roky.

Použitá literatura:
* CHMELAŘ, Jindřich. Dendrologie s ekologií lesních dřevin. 1. část, Jehličnany. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 91 s; 28 obr.
příl.
* MUSIL, Ivan; HAMERNÍK, Jan. Jehličnaté dřeviny : přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : lesnická dendrologie 1. Praha : Academia, 2007. 352 s. :
il. (některé barev.), mapy ; 24 cm. ISBN 978-80-200-1567-9.
* FÉR, František; ROHON, Pavel. Biologie, botanika, dendrologie. Praha :
Vydavatelství ČVUT, 2002, c1994. 156 s. : il.; 30 cm. ISBN 80-01-02569-1.
* ŠIMEK, Jaroslav. Přirozená obnova smrku. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1974. 97 s.
* KINCL, Lubomír; KINCL, Miroslav; JARKLOVÁ, Jana. Biologie rostlin: pro 1.
ročník gymnázií. Praha: Fortuna, 2006. 302 s. ISBN 80-7168-947-5.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.06.2010 09:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu