Veduta F.B.Wernera

Text dotazu

Prosím o zodpovězení těchto dvou dotazů. Do kterých let je možno klást vytvoření veduty Jevíčka F.B.Wernerem? Zobrazují Wernerovy veduty nakreslená města přesně nebo nelze Wernerovy veduty považovat za hodnověrné? (Nemám na mysli přesné zobrazení každého běžného městského domu, ale takových objektů, jako jsou věže, brány, hradby - prostě tehdejší hlavní městské dominanty.)Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, veduta Jevíčka od Friedricha Bernharda Wernera byla součástí souboru nazvaného pracovně Topografie Čech a Moravy. Přesný název souboru není znám.
Originál se do konce 2. světové války nacházel v Městské knihovně ve Vratislavi, zde ovšem byl ke konci války zničen. Do dnešních dnů se dochovaly pouze fotokopie vedut z roku 1932 a 1942.
Velmi málo informací o daném svazku ovlivňuje i dataci vzniku souboru.
Časové rozpětí možného vzniku je značně široké - od roku 1710 do r.1752.
Werner byl v Čechách a na Moravě poměrně častým hostem. Je pravděpodobné, že veduty vznikly na základě jeho starších náčrtků, které pořídil při svých cestách českými a moravskými kraji během výše zmíněných let.
Článek věnovaný F.B.Wernerovi, ze kterého zde vycházíme, hodnotí jeho práce jako věrohodné. "Především je to vysoká věrnost a autentičnost jeho vedut, vykreslených v osobitě svižných, bezmála ornamentalizujíccích liniích. Onu věrohodnost nedociloval podrobným vykreslením detailů jednotlivých staveb, ale správným dodržením specifických tvarů městských dominant i zachováním vzájemného poměru proporcí jednotlivých budov i celých městských částí.
(...) Werner kreslil svoje veduty výhradně dle skutečnosti, in situ."
Všechny výše uvedené informace pocházejí z článku:
* KOZÁK, Jan; MŽYKOVÁ, Marie. F.B.Wernera ikonografická inventarizace Čech, Moravy a moravského Slezska. Umění. roč.35, č.4, s.289 - 303.

Je možné, že od roku 1987 byly v dané věci učiněny další objevy a získány nové informace. V poznámkách pod čarou je např. uvedeno, že existují další dva cestovní skicáře F.B.Wernera, ve kterých jsou náčrtky českých a moravských měst (v té době ovšem v Čechách nedostupné).

Přímo na vedutu Jevíčka se zaměřuje článek:  
* ZEZULA, Jaroslav. Veduta Jevíčka od F.B. Wernera. Moravskotřebovské vlastivědné listy. č.19, 2008, s.18-23.
(Do textu nemůžeme bohužel v současné době nahlédnout - exemplář Národní knihovny ČR se nachází mimo budovu Klementina).

V zahraničí bylo vydáno několik studií zaměřených na život a dílo
F.B.Wernera:
* BRATMANN, Hugo. Mähren im graphischen Bild. Gräfelfing bei München : Edmund Gans, 1961
(Ve fondu Krajské věd. knih. Liberec -- sign. A 178937)

* HARASIMOWICZ, Jan. Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) : Zycie i twórczość. Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21-23 listopada 2002 r. = Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) : Leben und Werk. Protokollband der internationalem Fachtagung veranstaltet am 21.-23. November 2002 im Kupfermuseum zu Liegnitz. Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2004. ISBN 83-88155-20-2.
( Ve fondu Národní galerie Praha -- sign. B5043)

* MARSCH, Angelika. Friedrich Bernhard Werner : (1690 - 1776) ; ein europäischer Ansichtenzeichner aus Schlesien. Würzburg : Stiftung Kulturwerk Schlesien Erscheinungsjahr  1995. ISBN  3-929817-02-0.

* JÄGER, Eckhard; MARSCH, Angelika
Hlavní název : Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung Vydáno : . -- Lüneburg : Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 2001 (Muzeum umění Olomouc, Slezské zemské muzeum Opava)

Životopis F.B.Wernera je dostupný např. přes:
http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008400/images/index.html?seite=50
(Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 42. Duncker & Humblot, Leipzig
1897)

Se svým dotazem se můžete obrátit také na knihovnu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (taktéž zapojené do služby Ptejte se knihovny):
http://www.knihovna.upm.cz/.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 17:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu