Vedení nad silnicí

Text dotazu

Jaká je minimální výška el. vedení nad silnicí? Podle kterého předpisu se toto řídí?

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití služeb Ptejte se knihovny.
 
K Vašemu dotazu, norma ČSN 34 2100 udává, že výška vedení nad vozovkou, silnicí, ulicí apod. musí být alespoň 6 metrů. Doporučuji Vám si normu pečlivě prostudovat (má kolem 80 stran), norma rovněž řeší souběhy s křižovatkami, dálnicemi apod.  
 
Norma ČSN 34 2100 "Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení" obsahuje předpisy, které platí pro nadzemní sdělovací vedení s holými nebo izolovanými vodiči, závěsné a samonosné kabely, pro křižovatky a souběhy těchto vedení se silnicemi, dálnicemi, řekami, vodními plochami, dráhami a drážními vedeními, vyjma křižovatek a souběhů se silovými vedeními, které řeší ČSN 34 1100. Rozsáhlá norma (70 stran, 8 příloh) normalizuje zvlášť požadavky na vodiče, izolátory, podpěry a další. Mimořádnou pozornost věnuje vzdálenostem nadzemního vedení od země, budov a pod. a všem různým případům křižovatek vedení. Účelem normy je nejen dosažení co největší provozní spolehlivosti, stálosti a životnosti. Norma obsahuje v přílohách i návody k realizaci v některých speciálních případech (= správní ustanovení, postup při vyžádání souhlasů a pod.). ČSN 34 2100 byla schválena 10.3.1977 a nabyla účinnosti od 1.1.1979. Nahradila ČSN 34 2100 z 6.1.1964. "Změnou a)-2/1984" se s účinností od 1.6.1984 provádí v normě změna dvou článků.
 
Tyto informace jsem získala z databáze ČSN na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
 
Pokud Vám bude stačit do normy nahlédnout, můžete tak učinit z vyhrazených počítačů ve studovně časopisů ve 3. NP Národní technické knihovny (http://www.techlib.cz/cs/),  norma ČSN EN 34 2100 je přístupná
v plném znění v elektronické podobě v databázi ČSN online (viz http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx). 
Z licenčních důvodů bohužel není možné normy tisknout a rozmnožovat. Více informací naleznete
 
Dále si lze normu prohlédnout v Moravské zemské knihovně (viz http://www.mzk.cz/studovny/studovna-periodik-norem/normy-patenty/ceske-normy-csn), či ve Vědecké knihovně v Olomouci (viz http://www.vkol.cz/cs/sluzby/studovny/hlavni-studovna/) a v Ústřední
 
Veškeré další informace naleznete přímo na stránkách knihoven, ve všech případech jsou normy přístupny pouze k prohlížení
a vyhledávání, není možné je tisknout, kopírovat, nebo zasílat emailem.
 
Případně si normu můžete zakoupit či do ní za poplatek nahlédnout v Informačním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.08.2014 14:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu