Vědecký termín pro specifickou mentální poruchu

Text dotazu

Dobrý den,

Hledám termín pro mentální poruchu, kdy je jedinec tak fascinován svým idolem, že se postupně vědomě (či nevědomě) snaží převzít jeho život či roli ve společnosti, až postupně propadne bludu a identifikuje se s dotyčným.
Tuším, že tento motiv byl zpracován ve filmu, kdy fanoušek vzhlížel ke svému idolu tak, že podstoupil množství plastik a posléze se domníval, že on je ta rocková hvězda a ten pravý je pouhým imitátorem.

Sám jsem ve své literatuře nepochodil, ale budete-li mít pro mne odpověď či odkaz na seznam mentálních poruch tohoto typu, budu Vám velmi vděčen.

Předem děkuji a přeji mnoho zdaru ve Vaší práci
Michal Mynář

Odpověď

Dobrý den,
K Vašemu konkrétnímu případu jsme přesný termín nenalezli. Došli jsme k názoru, že se nejedná o konkrétní  individuálně pojmenovanou poruchu, podle všeho se jedná buď o vzácný případ schizofrenie, anebo o kombinovanou histrionskou poruchu osobnosti. Dovolíme si citovat z knihy profesora Rapocha: " Specifická porucha osobnosti - Pokud nejsou jednotlivé složky psychiky v rovnováze, dochází ke specifické poruše osobnosti (dřívější terminologie uváděla pojem psychopatie), která je charakterizována tím, že svou nevyvážeností trpí buď sama, nebo okolí, případě platí oboje. Dřívější pojem anomální osobnost označoval méně nápadné odchylky od normy, dnes již neexistuje jako odborný termín. K transformaci osobnosti dochází výjimečně u schizofrenie - pacient je přesvědčen , že vystupuje jako jiná osoba. Alternace osobnosti je vzácná porucha, kdy se jedinec zpravidla u histrionské poruchy osobnosti) střídají různé identity. Pokud dojde k přerušení kontinuity osobnosti a její těžké degradaci v důsledku pokročilé demence nebo chronické schizofrenie, mluvíme o rozpadu."

Vysvětlení podstaty obou nemocí získáte buď v citované publikaci, případně v seznamu literatury, který Vám přikládáme. Tato hesla ostatně najdete dobře popsána i na volném inernetu.

Další zdroje:
* RABOCH, Jiří a kol. Psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9.
* RABOCH, Jiří et al. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1st ed. Prague: Karolinum, 2004. 203 s. Charles University in Prague teaching texts. ISBN 80-246-0825-1.
* RABOCH, Jiří et al. Klinická psychiatrie v denní praxi. 1. vyd. Praha: Galén, C2008. 158 s. ISBN 978-80-7262-586-4.
* a jiné
Dále přikládáme citaci konkrétního článku, který se zabývá ideolizací dospívající mládeže a jejího vlivu na nákupní horečku u osob do 20 let. Pokud, budete mít zájem můžete si v Národní knihovně ČR objednat jeho kopii.
Niu H, Wang Y. WORK EXPERIENCE EFFECT ON IDOLATRY AND THE IMPULSIVE BUYING TENDENCIES OF ADOLESCENTS. Adolescence [serial online]. Spring2009 2009;44(173):233-243. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. Accessed March 24, 2015.

 

 

Použité zdroje

ABOCH, Jiří a kol. Psychiatrie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2011. 138 s. Ediční řada pro VPL; 2. Nahlížet - nacházet. ISBN 978-80-87553-27-5.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.03.2015 16:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu