vědecká komunikace

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se vás, prosím, zeptat, zda existuje zavedená terminologie v oblasti vědecké komunikace, konkrétně jde o definice těchto pojmů:

- původní vědecká práce
- odborné sdělení
- odborný článek
Lze podle jednotného hlediska rozdělit tyto druhy publikací? Prosím také o doporučení relevantní literatury k tomuto tématu.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo dohledat, že by existovala obecně platná terminologie pro výstupy vědecké komunikace.

Určitým vodítkem pro definování pojmů uvedených ve Vašem dotazu však mohou být tyto zdroje:

* Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415 ; zde je nutné zdůraznit, že uvedené výsledky jsou stanoveny pouze pro IS VaVaI (= informační systém pro vědu, výzkum a inovace); zajímavá pro vás především kapitola I - Publikační výsledky

* Zásady vědecké práce a publikační činnosti na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK v Praze - http://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/publikacni-zasady; zde naleznete základní informace o vědeckém opublikování, mmj. je zde vysvětlen termín originální (původní) práce.

* Informace o vědeckém stylu neboli jak napsat vědecký text jsou shrnuty v prezentaci dostupné na adrese - http://kbd2.zf.jcu.cz/Zasady_VP_BOZO-PUPN/ZZVP3.pdf

 Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV, http://aleph.nkp.cz/F/) neuvádí ani jeden z termínů, ale lze vyhledat pojem "odborný text", jehož definici citujeme"

 

" Celistvý, uzavřený, spojitý útvar znakové povahy, který je výsledkem záměrné komunikační aktivity člověka a jehož cílem je informovat a komunikovat myšlenky a teorie různých vědních oborů. Je kódován jazykovými prostředky a komunikován prostředky zvukovými či grafickými. Charakteristickým znakem odborného textu jsou odborná terminologie a pojmové syntaktické konstrukce."

Dále uvádí definici pojmu "článek":

"Dokument odborné, publicistické nebo literární povahy, obsahově a formálně relativně uzavřený, publikovaný v novinách, časopise, sborníku nebo v jiné publikaci."

 

K tématu odborné vědecké komunikace by Vám mohly být užitečné následující dokumenty, jejichž dostupnost v knihovnách dohledáte v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/):

* Pokorná, Dana a Ivanová, Kateřina. Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 61 s. ISBN 978-80-87240-35-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102130258_1.pdf

* Mistrík, Jozef. Žánre vecnej literatúry. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975. 213 s.

* Jarošová, Darja. Metodologie výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 69 s. ISBN 978-80-248-1286-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200705/contents/nkc20071705552_1.pdf

Pokud potřebujete informace ohledně vědeckých výstupů na určité fakultě či vědeckém ústavu, nejlepší by bylo kontaktovat a domluvit se přímo v konkrétní instituci.

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2014 10:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu