Věcné čtení

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem na odbornou literaturu k problematice věcného čtení. Jde mi o odborné vysvětlení tohoto termínu. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
knihy lze hledat v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR na www.nkp.cz , katalogy a databaze, baze NKC, podle klíčových slov. Definice pojmu nebo výklad by mohl      být v některé kapitole knih, které se zabývají metodikou čtení, výukou čtení apod.
Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984. uvádí pod heslem četba: 1. Čtení, základní způsob vnímání literárního díla ve formě písemného projevu. V průběhu tohoto procesu vstupuje literární dílo do vědomí čtenáře a konfrontuje se zde s jeho zkušenostním komplexem...
2. nepřesné synonymum pro termín literatura...
Slovník uvádí pouze heslo literatura věcná - soubor všech písemných projevů kromě literatury umělecké. Podle oboru, praktického poslání a typických stylistických prostředků se literatura věcná dělí na tři základní oblasti: a) na literaturu odbornou, b) publicistickou a c) administrativní....
O věcném čtení nejspíše hovoříme v souvislosti s chápáním čteného textu, dovednost čtenáře pochopit daný text četbou. Odborné vysvětlení se nám ale nepodařilo v dostupných zdrojích najít. Doporučujeme obrátit se na Národní pedagogickou knihovnu J.A.Komenského  http://npmk.cz/knihovna nebo na Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/  nebo Ústav pro český jazyk AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.
Domníváme se, že věcné čtení je čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, slouží k orientace v textu.
Na webu jsme našli zprávu, která se po odborné stránce  věnuje problematice, která by Vás mohla zajímat:
"Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
Čtenářská gramotnost
jako vzdělávací cíl
pro každého žáka
Praha, březen 2010
Slovo úvodem
Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů!
Dostáváte do ruky příručku, která vám má pomáhat při přípravě i během výuky k tomu, abyste
rozvíjeli čtenářskou gramotnost dětí a dospívajících. Doufáme, že také pomůže školám, aby
společně s inspektory ČŠI sledovaly a zlepšovaly podmínky a průběh vzdělávání po stránce čte-
nářské gramotnosti žáků.
...
Ukazuje se naléhavá potřeba toho, aby absolventi škol dokázali dobře porozumět jak sdělením
odborným -pro své životní profese, tak i sdělením veřejným – pro udržení demokracie a pro udrži-
telnost života, ale také textům uměleckým -pro dobro své duše a pro soužití s druhými..."

Z elektronického katalogu NK ČR jsme vybrali některé knihy, které by mohly obsahovat zmínky o Vámi hledané problematice, ale projít si je musíte sama.
     Gjurova, Nadezda
     Cestina jako cizi jazyk pro zacinajici skolaky : metodika pro ucitele / Nadezda Gjurova. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portal, 2011. -- 127 s. : il. ; 23 cm
     ISBN 978-80-7367-837-1 (broz.)
     . -- Obsahuje bibliografii
      * cestina
      * cestina jako cizi jazyk
      * metodicke prirucky
     Signatury:* 54 F 107918

     Travnicek, Jiri, 1960-
     Ctenari a cteni v Ceske republice : 2007 : prvni reprezentativni pruzkum mezi obyvateli Ceske republiky zamereny na cteni knih : vysledky pruzkumu, jejich popis a utrideni / Jiri Travnicek. -- [Cesko : s.n.], 2008. -- 39 s. : il. ; 27 cm
     ISBN 978-80-254-3180-1 (v knize neuvedeno : broz.)
     Nazev z obalky -- Na obalce: NK. -- Vychazi jako samostatna pril. casopisu Host 2/2008
      * cetba -- Cesko -- 2001-2010
      * ctenarstvi -- Cesko -- 2001-2010
      * ctenarska gramotnost -- Cesko -- 2001-2010
      * ctenarsky vkus -- Cesko -- 2001-2010
      * vyzkumne zpravy * statisticke prehledy
     Signatury:* 54 D 153608

     Cteni, psani, jazykova a literarni vychova v 1. rocniku zakladni skoly : Met. pruvodce k trojdilne ucebnici Cteni a psani / Zprac. [kol.] za red. Jarmily Hrebejkove ; Prupravne cviky naps. Vaclav Penc. -- 3. vyd.. -- Praha : SPN, 1981 (Liberec : SG 01). -- 154, [5] s. [9] pril. : obr. ; 8. -- (Metodicke texty pro ucitele)
     ISBN (Broz.) : Kcs 16,50
     Prehl. lit. -- 8000 vyt.. -- Bibliogr. na s. 150-152.
      * Psani - ucebnice zakl. skol (1. roc.) - prirucky metodicke
      * Vychova jazykova - ucebnice zakl. skol (1. roc.) - prirucky metodicke
      * Vychova literarni - ucebnice zakl. skol (1. roc.) - prirucky metodicke
      * Cteni - ucebnice zakl. skol (1. roc.) - prirucky metodicke
      * Cestina - vyucovani - metodika
     Signatury:* 54 H 099886

     Tymichova, Hana
     Nauc me cist a psat / Hana Tymichova ; Ilustr., obalka a graf. uprava Bohumil Maxa ; [Predml.] Jirina Taxova. -- 3. vyd.. -- Praha : SPN, 1992 (Zlin : Grafia). -- 139 s. : barev. obr. ; 20 x 25 cm. -- (Edice specialni pedagogiky)
     ISBN 80-04-26186-8 (broz.) : Kcs 56,00
      * dysgrafie * dyslexie * metodika * pocatecni psani * pocatecni cteni
      * metodicke prirucky
      * cteni pocatecni - dyslexie - prirucky metodicke
      * psani pocatecni - dysgrafie - prirucky metodicke
     Signatury:* 54 H 185906

     Burke, Peter, 1937-
     Spolecnost a vedeni : od Gutenberga k Diderotovi / Peter Burke ; [z anglickeho originalu ... prelozil Martin Pokorny ; doslov napsal Miroslav Petricek]. -- 1. ceske vyd.. -- Praha : Karolinum, 2007. -- 304 s. ; 21 cm. -- (Limes)
     ISBN 978-80-246-1319-2 (broz.)
     Nazev orig.: Social history of knowledge
     Vychazi v ramci vyzkumneho zameru MSMOO21620824 Zaklady moderniho sveta v zrcadle literatury a filozofie reseneho na Filozoficke fakulte UK. -- Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
      * vedeni -- sociologicke aspekty
      * poznani -- sociologicke aspekty
      * vedecke poznani -- dejiny
      * dejiny vychovy a vzdelavani
      * prezentace informaci -- dejiny
      * veda a spolecnost -- dejiny
      * veda a politika -- dejiny
      * znalostni spolecnost
      * studie * prehledy
     Signatury:* 54 H 283195* SF II 077344

     Gruber, David, 1955-
     Technika racionalniho cteni : cteni, mysleni, uspech / David Gruber. -- Ostrava : Vyzkumny ustav hutnictvi zeleza Dobra, usek Hutnicky institut, 1991 (Metasport). -- 157 s. ; 30 cm
     ISBN 80-85234-45-9 (broz.) : Kcs 35,00
      * prirucky
      * Cteni racionalni - metodika a nacvik - prirucky
     Signatury:* 54 D 090869

     Gruber, David, 1955-
     Teorie racionalniho cteni : uceb. text k uvodnimu kursu rychleho cteni / David Gruber. -- Ostrava : Dum techniky CSVTS, 1984. -- 61 s. ; 20 cm
     ISBN (Broz.)
      * Cteni racionalni - metodika a nacvik - prirucky

     Jedlicka, Josef, 1906-1997
     Uvod do metodiky elementarniho cteni a psani : Urceno posl. pedagog. fak. interniho, dalkoveho a postgradualniho studia / Josef Jedlicka. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Pedagog. fak., 1972 (MTZ 22). -- 89, [4] s. : [6] s. fot. pril. ; 8
     Prehl. lit. -- Il. tit. list -- Obalka: Zdenek Jelinek -- 1000 vyt.
      * Cteni - metodika - ucebnice vysokoskol.
      * Psani - metodika - ucebnice vysokoskol.
     Signatury:* 54 F 105579* 54 F 106872*  SF II 080977

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2013 14:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu