Věcné autority

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o zodpovězení otázky z oblasti věcného zpracování.
Studuji knihovnictví na pražské VOŠ a ve skriptech jsou autority členěné na
jmenné a věcné, věcné dále na předmětové, systematické a geografické. Co je
geografická autorita si představit umím, ale pojmu systematická autorita a
předmětová autorita nerozumím. Mohli byste mi pro tyto dva termíny uvést
nějaký příklad? Snažila jsem se najít odpověď na stránkách NKP, ale tam je
členění věcných autorit uvedeno jinak a spíše jsem se do toho zamotala než
si to ujasnila.
Velice Vám děkuji

Odpověď

Dobrý den,

odborná literatura přímo o předmětových ani systematických věcných autoritách bohužel nehovoří.

Podle našeho názoru pojem předmětová autorita může znamenat autoritu vyjádřenou konkrétním předmětových heslem, které popisuje určité téma, dnes se používá spíše tematická autorita. U systematické autority je pak téma vyjadřováno konkrétními znaky systematického selekčního jazyka, např. MDT.

Je to ovšem pouze naše domněnka vycházející z praktických zkušeností a dedukce. Níže uvedené definice však hovoří podobně: V České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy - TDKIV (http://sigma.nkp.cz/cze/ktd) je pod heslem "věcná autorita" uvedeno:

"souhrnné pojmenování pro autoritní termíny označující téma, formu, druh či fyzické vlastnosti dokumentu nebo pro autoritní klasifikační znaky".

Hana Vodičková ve svém článku "Soubory autorit - příspěvek nejen terminologický" uvádí: "autority věcné, jimiž se nejčastěji rozumějí výrazy předmětového selekčního jazyka, avšak v souladu s formátem UNIMARC(A) sem patří i výrazy systematického selekčního jazyka".

Nejjednodušší cesta jak nalézt odpověď je konzultovat tuto problematiku s Vaším vyučujícím. Můžete se případně obrátit také na Knihovnu knihovnické literatury v NK ČR (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm).

Uvádíme také zdroje, které se týkají věcných autorit a které by pro Vás mohly být užitečné:

* Portál národních autorit - http://autority.nkp.cz/vecne-autority

* Databáze národních autorit NK ČR - http://sigma.nkp.cz/cze/aut

* VODIČKOVÁ, Hana. Soubory autorit - příspěvek nejen terminologický. Národní knihovna: Knihovnická revue [online]. 1999, č. 2. s. 63-70. ISSN 1214-0678.

Dostupný z WWW: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9902/9902063.html .

* Prezentace k přednášce na Ústavu informačních studií a knihovnictví -     http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=2755  

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.05.2008 09:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu