Příjmení Kajanovič

Text dotazu

Zajímá mě původ příjmení Kajanovič. Kdy mohlo vzniknout, případně kdy se začalo objevovat ve střední Evropě? Domnívám se, že pochází z Balkánu.

Odpověď

Dobrý den,
prošli jsme publikace, které má Národní knihovna ČR k výkladu příjmení ve fondu, ale žádná z nich bohužel neobsahuje informace k původu příjmení Kajanovič. Pouze Josef Beneš ve své knize O českých příjmeních uvádí příjmení Kajan, které patří do skupiny příjmení odvozených ze jmen křestních a starých osobních, dále k domáckým tvarům s konsonantickými příponami, konkrétně příponou -an: Z rozmanitých typů jmen s příponou -a se často tvoří další derivace s příponou -n, je-li v kořeni dlouhá samohláska, krátí se většinou, jak je vidět např. ve dvojicích Jíra-Jiran, Míka-Mikan. Některá z těchto příjmení splývají se jmény obyvatelskými a se jmény z místních jmen.

Domníváme se, že by se mohlo jednat o slovenské příjmení, v příručce věnující se původu příjmení na Slovensku se však Kajanovič také nevyskytuje. Nejvíce se mu blíží příjmení Kajánek: pravděpodobně souvisí se zkrácenou formou (Kojan) slovanského složeného jména typu Kojislav, bylo by možné ho spojovat také se slovesem "kajať sa" = litovat zlých činů; na Slovensku se vyskytuje docela často (160 rodin), jeho ohniskem se zdají být Kysuce (116, z toho v Rakovej 51), z Turzovky jsou známé 4 rodiny, z Korne je známý jen ojedinělý výskyt.

Výskyt tohoto příjmení u nás není příliš častý, dle statistik četnosti jmen a příjmení Ministerstva vnitra ČR žilo k 3.2.2015 na našem území 14 mužů a 12 žen s příjmením Kajanovič/Kajanovičová. Pokud by Vás zajímaly i další statistiky, doporučujeme kromě stránek Ministerstva vnitra také např. servery Kde jsme (http://www.kdejsme.cz) nebo Naše jména (http://www.nasejmena.cz).

Ohledně vyhledání původu Vašeho příjmení se také můžete zkusit obrátit ještě na Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/). 

Použité zdroje

* BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Str. 91. Studie a prameny; sv. 14.
* Majtán, Milan. Naše priezviská. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2014. S. 116. ISBN 978-80-224-1357-2.
* Statistiky Ministerstva vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx

Další prohlédnuté zdroje:
* KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Nové vyd. V Praze: Nákladem Jana Kotíka, 1897. 288 s. V digitalizované podobě volně dostupné v digitální knihovně Kramerius 3: http://kramerius.nkp.cz/[…]/MShowMonograph.do?id=22709
* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. Str. 75. ISBN 978-80-86781-03-8.
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: Tax Az Kort, 2002. 256 s. ISBN 80-238-8173-6.
* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1998. 2 sv. Acta Universitatis Purkynianae. Slavogermanica; 34-IX. ISBN 80-7044-212-3.
* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Vyd. 2. Praha: Epocha, 2002. 319 s. ISBN 80-86328-10-4.
* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2003. 381 s. ISBN 80-86328-30-9.
* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem. 1. vyd. Praha: Epocha, 2004. 298 s. ISBN 80-86328-58-9.
* SVOBODA, Jan. Staročeská osobní jména a naše příjmení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 317 s.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.04.2015 10:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu