Ve kterém roce uzákonil kníže Břetislav seniorát?

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl bych vědět, kdy byl Břetislavem uzákoněn seniorát. Někde jsem četl, že roku 1055, ale nevím, zda je to pravda.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

některé zdroje uvádějí, že zákon vznikl v roce 1054, jiné že v roce 1055. Tak jak tak to bylo těsně před smrtí Břetislava (zemřel začátkem ledna 1055).

 

Když Břetislav v roce 1054 na hradě Chrudimi onemocněl, dostal strach, že synové začnou mezi sebou bojovat o moc a tím uškodí zemi. Proto svolal své věrné a požádal je, aby pomohli nadále zachovávat tzv. stařešinské ustanovení neboli seniorát, který zavedl. Podle něj měl na pražský stolec usedat nejstarší člen rodu, v tomto případě Spytihněv...

Přemyslovský kníže Břetislav I. zemřel na zmíněném hradě 10. ledna roku 1055 ve svých necelých padesáti letech. Pohřben byl v kostele sv. Víta na Pražském hradě.

Zdroj: JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Co v učebnicích nebývá, aneb, Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte. 1. díl . (Od Sáma k Ludvíku Jagellonskému). Praha: Motto, 2006. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a647b5d0-b746-11e6-bf7b-005056825209

 

Další zdroje:

Seniorát  (lat. senior = starší, od senex = stařec) Jinak též stařešinství či stařešinský řád. Princip nástupnictví (nástupnický řád) na panovnický trůn, který zavedl Břetislav I. v roce 1054 těsně před svou smrtí. Aby se předešlo dělení státu a sporům mezi členy dynastie byla zavedena zásada, že knížecí stolec má náležet nejstaršímu v rodě.

Zdroj: VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Julius Zirkus, 2000. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:4758a4e0-8785-11e5-ac67-005056827e51 

 

V roce 1054 vyřešil Břetislav komplikovanou otázku nástupnictví na knížecí stolec prosazením seniorátu (stařešinského řádu); zavázal svých pět synů a zemské předáky, aby

"              ...vždy nejstarší držel moc a stolec v knížectví a aby všichni jeho bratři nebo ti, kteří pocházejí z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím. "

- Kosmas

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.

 

V roce 1054 Břetislav vydal tzv. seniorátní (stařešinský) zákon, podle kterého se měl stát českým knížetem vždy nejstarší mužský člen přemyslovské dynastie. Břetislav zemřel 10. ledna roku 1055 na hradě Chrudimi, během tažení do Uher. Jeho ostatky byly uloženy v kostele sv. Víta na Pražském hradě.
http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php?info=90-Bretislav-I

 

Je-li pravda, že Břetislav zemřel hned začátkem ledna 1055, tak by mohla být i pravda, že vydal seniorátní zákon v roce 1054; ovšem mohl ho ale také vydat až v roce 1055, jak píšete. Ale...

 

"Druhý Achilles", (pozn. tak byl Břetislav I. přezdíván),  zemřel nečekaně během tažení proti Uhrům 10. ledna 1055 na hradě Chrudimi. Ještě stihl uvést v platnost tzv. seniorát neboli nástupnický stařešinský zákon, aby "vždy nejstarší držel moc a stolec v knížectví a aby všichni jeho bratři nebo ti, kteří pocházejí z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím. Dořekl to, a ze středu okolostojících vzletěl mu k nebesům duch, když opustil tělesné údy, dne 10. měsíce ledna, i zazněl veliký pláč hned potom nad touto smrtí." A oprávněně, nastaly totiž doby neveselé. Vždyť vládychtivých knížecích synů bylo rovnou pět!
https://zpravy.tiscali.cz/cesky-achilles-ktery-se-nebal-unest-svou-vyvolenou-ani-ostatky-svetce-307489

 

Pojem seniorát

stařešinské právo, ustanovuje nejstaršího příslušníka vládnoucí dynastie nástupníkem na trůně, v zemích českých jej zavedl Břetislav I. roku 1054.
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/seniorat

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2018 15:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu