vážna hudba v 2. pol. 20 století

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat co je to GRAFICKÁ
HUDBA??? Kdy to vzniklo co je to??? A tak.

Odpověď

Dobrý den,

grafická hudba je výraz pro některé specifické umělecké projevy, které vznikají na bázi vzrahu "hudba - výtvarná umění". Označovací praxe jevu je dosud značně nejednotná. Po druhé světové válce začaly v notačních záznamech Nové hudby fungovat četné nové prvky, jež vzhledem ke své minimální konvencionalizaci mohly plnit úlohu (vzhledem k pozorovateli) esteticky působivých výtvarných projevů. Pro tyto tendence se ujalo nepřesné pojmenování grafická notace. Podobné ambice dále vystupňovalo úsilí o prosazení projevů označovaných jako hudební grafika. Prakticky tu jde o výtvarné projevy (zejména kresby), které mají umožnit tvorbu hudby jinak než tradiční i netradiční notový záznam: výtvarný projev je možno posuzovat jako relativně autonomní výtvarné dílo, zároveň však slouží i jako různě interpretovatelný podnět k rozeznění (prostřednictvím interpreta), tj. jako znaková reprezentace potenciální hudební struktury. Výraz grafická hudba zdůrazňuje právě tento aspekt hudební grafiky a navíc napovídá, že formy realizace vztahu "výtvarné umění - hudba" mohou být různé a že se hudba v daném vztahu často ujímá aktivační role.

Veškeré analogické projevy vycházejí z dávno osvědčené schopnosti objektů hudby a výtvarného umění ujímat se funkce vzájemné znakové reprezentace.

Základem je snaha objektu jednoho umění poukazovat k materiálovým, syntaktickým, syžetovým a obsahovým stránkám projevů umění druhého (vizuální a výtvarné náměty v hudbě - hudební náměty, syžety hudebních děl a tematika hudebního života ve výtvarnictví; snaha hudby vystupovat jako obraz a navozovat prostorové a barevné představy, resp. "malířsky" líčit pomocí vzukomalby různé děje - úsilí o výtvarné postižení hudební časovosti a strukturnosti), psychologicky vzato pak asociativnost a synestézie, dovolující ustavičný přechod mezi zrakovými a sluchovými představami.

Tyto a další informace můžete nalézt v publikaci:

Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. Str. 241. ISBN 80-7058-462-9.

Pokud by Vám tento výklad nestačil, můžete se obrátit také na Hudební oddělení Národní knihovny ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_oh_stud1.htm , OH@nkp.cz).

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2008 11:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu