Vančura Jan

Text dotazu

Jedním z autorů knih o Koronarografii je i Vančura Jan. Dají se zjistit jeho základní životopisné údaje - narozen, zemřel? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

MUDr. Jan Vančura se narodil 10. 4. 1927 v Praze [PROSSER; 1976, s. 266]; podle Biografického slovníku 1. LF UK [ČERNÝ a HLAVÁČKOVÁ; 2020, s. 210] byl asistentem rentgenologické kliniky 1. LF UK (tedy Fakulty všeobecného lékařství, v letech 1975-1987), ale v knize Seznam osob Univerzity Karlovy jej uvádí jako asistenta III. Interní kliniky, kam přešel i dle docenta Václava Beka [BEK; c2005, s. 56].  Datum tohoto přechodu nevíme, ale šlo by nejspíše zjistiti z jeho publikovaných článků.

Moc děkuji za spolupráci se zodpovězením dotazu kolegovi Mgr. Šimonu Krýslovi ze Zdravotnického muzea, které je součástí Národní lékařské knihovny.

Použité zdroje

PROSSER, Václav, ed. Seznam osob Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1976.

ČERNÝ, Karel a Ludmila HLAVÁČKOVÁ, ed. Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-3801-0.

BEK, Václav. Onkolog vzpomíná: česká onkologie 1945-2003. Praha: Galén, c2005. Almanach medicíny. ISBN 80-7262-286-2.

Obor

Lékařství

Okres

Praha

Knihovna

Národní lékařská knihovna

Datum zadání dotazu

09.05.2023 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu