valcha

Text dotazu

Prosím o informaci,  k čemu sloužila budova zvaná "valcha", nemyslím tedy dřevěnou desku jako pomůcku pro ruční praní. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
dle níže uvedených publikací, které jsou dostupné v Referenčním centru NK ČR, se slovem "valcha" označovala dílna, místnost na valchování (u vodních mlýnů, pil apod.): př. Mlýny se točily i valchy (Borovský, K.H.). Užívalo se také podobného označení těchto dílen - valchovna.

O tomto pojmenování se můžete také dočíst v různých článcích pojednávajících o historických budovách měst, např. úryvek z článku Historie prostějovských náměstí a ulic: Poděbradovo náměstí. Prostějovský večerník. 2005, č.8, s.11.
 Zde se konkrétně píše:
"Na Poděbradově náměstí se do roku 1930 nacházela výrazná budova staré valchy - vodního mlýnu se zařízením na výrobu plstí a vlněných látek. Stála v místě, kde vedl náhon od městského rybníka Vodní ulicí směrem k Petrskému náměstí."

Použitá literatura:
Slovník spisovného jazyka českého. Díl VII, V-Y. Za vedení Boh. Havránka ... [aj.] zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. 2., nezměněné vyd.. Praha : Academia, 1989, 441 s.

Příruční slovník jazyka českého. Díl VI, T-Vůzek. V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1951-1953, 1264 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2007 17:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu