Váhové jednotky uhlí

Text dotazu

Prosím o sdělení, v jakých váhodých jednotkách bylo prodáváno uhlí v r.
1860. Bylo to ve strychách (uváděno v některých článcích o dolování na
Kladensku) nebo ve vídeňských centech (56 kg). Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
dle císařského nařízení z 18. 7. 1855 č. 127/1855 ř.z. byly v Čechách povoleny pouze dolnorakouské (vídeňské) míry a váhy. (Na Moravě platilo toto nařízení od 13. 12. 1856 (č.5/1857 ř.z.), ve Slezsku od 15.7.1856 (č.
124/1856 ř.z.)).
V Čechách byly dolnorakouské (vídeňské) míry a váhy zavedeny již Marií Terezií v roce 1765 (na Moravě 1758, Slezsku 1750). Snaha o zavedení jednotných měr a vah ovšem do jisté míry selhala díky nelogickému provázání jednotlivých druhů měr a vah a velmi silně zakořeněnému používání českých měrných jednotek. Pozdější dekrety Josefa II. pro Čechy nakonec povolily používání i některých starých jednotek (mimo jiné bylo povoleno i používání českého korce (strychu) a jeho dílů). 
Konec 18. a první polovina 19. století je tedy ve znamení nejednotného systému používání měr a vah na našem území (oficiálně měly být používány vídeňské míry a váhy, pro běžné soukromé účely se ovšem používaly staré české míry a váhy).
Výše zmíněné nařízení z roku 1855 ovšem povoleno pouze dolnorakouské
(vídeňské) míry a váhy.

Přesto někteří obchodníci nadále uvádějí údaje v korcích (strychy) - viz inzerát na prodej uhlí z roku 1876:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28933132

Povětšinou jsou ovšem údaje uváděny ve vídeňských (dolnorakouských) centech:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29812133

V některých případech se vyskytují obě míry:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4857394


Výraznější změna přišla až se zavedením metrické soustavy zákonem z 23. 7.
1871. č. 16/1872 ř.z.

Použitá literatura:
*  JANGL, Ladislav. Změna měření na vážení v českém báňském provozu do 19.
století - problémy a překážky. In:  Dějiny vědy a techniky. 14, [23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Praha : Národní technické muzeum, 2006. s. 25 - 31.
*  HOFMANN, Gustav. Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň : Státní oblastní archiv ; Sušice : Muzeum Šumavy, 1984.
*  JANGL, Ladislav. Staré hornické a hutnické míry a váhy. 1. vyd.  Sokolov
: Krajské muzeum, 2006. ISBN 80-86630-10-2.
* http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5211

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2012 15:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu