Vaclav Mihule divadelni reditel

Text dotazu

Vážení, mám mnoho let pokušení zjistit více o Václavu Mihule, řediteli divadla U Hybernů, dále Olomouc, Bratislava, smrt snad Košice popravou. Znám jen encyklopedická hesla, ale rád bych navázal zejména kontakt s někým z Košic, kdo by mi usnadnil čtení v tamějších listech z doby kolem jeho smrti, počátek 19. století. Také bych uvítal radu, zda bych se mohl dostat do českých periodik z konce 18. a zač. 19. stol. s úmyslem, najít o jeho činnosti zmínky.

Odpověď

Dobrý den,

poměrně obsáhlý životopis V.Mihuleho naleznete v knize Národní divadla a jeho předchůdci:

Národní divadlo a jeho předchůdci : slovník umělců divadla Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního. Praha : Academia, 1988. 623 s.
- na s. 311 je poměrně obsáhlá biografie

K jeho divadelní činnosti (ať již v Čechách, Moravě nebo na Slovensku) jsme nalezli zmínky např. v následujících knihách a článcích:
- CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der Slowakei. Köln : Böhlau, 1996. XI, 377 s., 77 s.
- CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. Premeny divadla : inonárodné divadlá na Slovensku do roku 1918. Bratislava : Veda, 1981. 289 s.
- VONDRÁČEK, Jan. Dějiny českého divadla : doba obrozenecká 1771-1824. Praha : Orbis, 1956. 688 s.
- Deutschsprachiges Theater in Prag : begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha : Divadelní ústav, 2001. 511 s.
- JAKUBCOVÁ, Alena. A melodramy zaplavily svět. Divadelní revue. 1997, roč. 8, č. 1 (březen 1997), s. 39-54.
- CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. Divadelní umělci z Čech působící v 18. a 19. století v Uhrách. Divadelní revue, 2001, roč. 12, č. 1 (březen 2001), s. 17-21.
- CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. Čechy - kolébka umělecké kultury Uher. Mosty
: česko slovenský týždenník, 2000, roč. 9, č. 29 (18.7.2000), s. 13.
- PUKÁNSZKY-KÁDÁR, Jolantha. Geschichte des deutschen Theaters in Ungarn. Erster Band, Von den Anfängen bis 1812. München : Verlag von Ernst Reinhardt, 1933.

Česká periodika z přelomu 18. a 19. století se nacházejí ve fondech knihoven, částečně jsou zpřístupňována i v rámci různých digitálních knihoven, např. NK ČR buduje pro digitalizovaná periodika system Kramerius (http://kramerius.nkp.cz), v Krameriovi jsou volně přístupné plné texty dokumentů vydaných do roku 1880, tj. těch, které nepodléhají autorskoprávní ochraně. Novější dokumenty je možné v Krameriovi využívat z počítačů NK ČR.
Pro získání přehledu o titulech, které na přelomu 18. a 19. století vycházely, můžete využít následující bibliografie, které by měly být běžně dostupné ve větších knihovnách:
- LAISKE, Miroslav. Divadelní periodika v Čechách a na Moravě 1772-1963. Díl 1. Divadelní časopisy a programy. Praha : Divadelní ústav, 1967. 290 s.
- LAISKE, Miroslav. Časopisectví v Čechách 1650-1847 : příspěvek k soupisu periodického tisku, zejména novin a časopisů. Praha : St. knihovna ČSR-Nár. knihovna, 1960, [na tit. listu chybně] 1959. 179 s.
Dostupnost vybraného titulu v knihovnách si můžete pak ověřit v Souborné bázi PER (http://aleph.mzk.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=sbp01_per ). U periodik vždy naleznete informaci o knihovnách, které daný dokument vlastní (např. NKP= Národní knihovna ČR, MZK=Moravská zemská knihovna, VKOL= Vědecká knihovna Olomouc, KNM=Knihovna Národního muzea) , signaturu periodika a může být uvedeno i rozmezí let dostupných v konkrétní knihovně.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2007 11:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu