Václav Krolmus

Text dotazu

Dobrý den, sháníme informace o Václavu
Krolmusovi(1790-1861), českém knězi, kulturním pracovníkovi a amatérském
archeologovi.

Odpověď

Dobrý den,

poměrně obsáhle je heslo "Václav Krolmus" zpracováno v Ottově slovníku naučném, v 15. dílu na straně 242:

"Václav Krolmus (Grolmus), český vlastenec a badatel v oboru archeologie a lidovědy (14.únota /podle křestní matriky/ v Březince u Bělé v Boleslavsku - 24.října 1861), studoval gymnázium v Ml.Boleslavi a Č.Lípě, filosofii v Praze a v Mostě, theologii (od r. 1813) v Litoměřicích. Roku 1815 byl vysvěcen na kněze a ustanoven kaplanem v Libicích, odkud byl v roce 1818 přeložen do Nové Lysé. Na studiích v Praze, zejména pak v Litoměřicích, kde půosbil tehdy Josef Jungmann, přiklonil se Krolmus ke snahám vlasteneckým s velikým nadšením a horlivostí. Již jako student jal se na prázdninových cestách sbírati pověsti, písně a obyčeje lidové a přitom byl všude nadšeným šiřitelem uvědomění českého. V Nové Lysé přeložil církevní agendu do češtiny a jal se dle ní vykonávati církevní obřady. Tím, jakož i svojí milou a srdečnou povahou získal si ve svém působišti velikou populárnost, avšak zároveň zavdal podnět k očerňování a nedorozuměním u církevní vrchnosti.

Ačkoli při vyšetřování nenalezeno na něm viny, byl přece několikrát přeložen na jiné místo (r. 1819 do Mšena, odtud 1823 do Brozan u Litoměřic a ještě téhož roku na exposituru do Křesejna) a teprve r. 1832 dostal faru ve Zvíkovci u Zbiroha. Nové působiště ztrpčeno mu bylo sporem, do něhož se dostal se svým patronem ryt. Mat. Kalinou z Jaetenšteina, ačkoli zpočátku mu byl nápomocen při pracích archeologických. R. 1843 dán byl Krolmus na odpočinek a žil pak stále v Praze, kde věnoval se nerušeně svým zamilovaným předmětům, lidovědě a archeologii, jichž ovšem ani za dob své úřední činnosti nezanedbával. Nešetře práce ani nákladu prozkoumal celou řadu pohanských pohřebišť a nashromáždil v obou oborech rozsáhlý materiál. Vedle toho účastnil se slovem i skutky ruchu národního a získal si čestné místo mezi předními našimi buditeli. Povahy byl přímé, rázné a veselé a velice miloval hudbu a zpěv. Literární práce jeho týkají se mimo některá dílka obsahu náboženského (Světlo života, Kniha modlící, atd.) především archeologie a lidovědy. Vedlě některých menších (Hrad Hora Hvězdná, O slavnosti národní svatého Prokopa v Čechách, Poslední bojiště Černoboha s runami na Skalsku, atd.) přední místa zaujímají: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví českoslovanské (1845-1857, 13 sešitů), jež vydal pod pseudonymem Sumlork a pak snůška archeologického materiálu uveřejněná v letech 1855-1861 v Památkách archeol. (Kněze Krolmusa archeologické pátrání a výtěžky, Pam. archeol., sv.I-IV). Materiál lidovědný nasbíraný v letech 1853-1860, uveřejnil z rukopisů Krolmusových Čeněk Zíbrt (Z netištěných zápisků Krolmusových, Č.Lid, V-VII).

Ve všech pracích jeví se neobyčejná pilnost sběratelská a láska k předmětu, ale skutečnou cenu má toliko snesení materiálu, kdežto vlastní jeho výklady, postrádajíce vědeckého základu a trpíce přílišnou fantastičností a nedostatkem kritiky, jsou téměř bez ceny."

Informace, ovšem již ve stručnější podobě, můžete nalézt také v encyklopediích:

* Komenského slovník naučný. V Praze : Nakladatelství a vydavatelství Komenského slovníku naučného, 1937-1938. 10 sv. - zde naleznete vedle stručného popisu i vyobrazení V. Krolmuse.

* Zpracoval kolektiv autorů. Malá československá encyklopedie. 1. vyd.. Praha : Academia, 1984-1987. 6 sv. - velmi stručné informace

* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha : Československý kompas, 1925-1933. 7 sv.

* Nový velký ilustrovaný slovník naučný. Praha : Nakladatelství Nebeský a Beznoska, 1932-1934. 19 sv. - stručné informace s vyobrazením

* World Biographical Index Online - online databáze biografických informací a zdrojů dostupná pro uživatele Národní knihovny ČR ve studovně Referenčního centra a vzdáleným přístupem (tj. odkudkoli i mimo budovu NK ČR) prostřednictvím HAN systému pro vzdálený přístup.

V online katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F (především báze dokumentů Národní knihovny ČR (NKC) a dokumentů v českých knihovnách - Souborný katalog (SKC)) můžete dohledat díla týkající se Václava Krolmuse, ať již přímo jako autora nebo jako autora, jehož dílo sebral a sepsal někdo jiný (v tomto případě vyberte pole "autor") či dokumenty jeho se týkající (pole "předmět").

V bázi ANL (opět na adrese http://aleph.nkp.cz/F ) naleznete záznamy článků, dostupnost periodik v knihovnách si následně můžete ověřit v Souborném katalogu ČR - Seriály (SKCP). Po zadání jména Krolmus do vyhledávacího pole se Vám zobrazí např.:

* ČERNÝ, Jan. Cesty Václava Krolmuse na Rakovnicko : (k počátkům archeologického výzkumu v oblasti v prvních dvou třetinách 19. století). In: Středočeský sborník historický. Sv. 30-33 (2007), s. 112-127. ISSN 0585-4172.

* SKLENÁŘ, Karel. Počátky české archeologie v období romantismu. In: Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 118, č. 1 (2010), s. 17-25. ISSN 1803-1382.

Zajímavé informace byste také mohla najít v periodikách dostupných v digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/ ), vyhledávání je možné z jakéhokoli počítače s přístupem na internet, zobrazovaní plných textů mimo budovu knihovny je vázano rokem 1890 - mimo NK ČR je možné prohlížet si periodika starší tohoto roku, mladší jsou dostupná pouze V Národní knihovně ČR. Informace o práci se systémem Kramerius naleznete na adrese http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do  .

Informace můžete nalézt také volně na internetu, ovšem zde je třeba vždy přihlížet k tomu, že ne všechny informace mohou být ověřené a správné.

Příkladem uvádíme:

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Krolmus

http://www.veprek.cz/rodaci.html

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/698-schuzka-pero-za-motyku--505424

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2011 09:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu