V.Tusar

Text dotazu

Prosím o uvedení místa, kam byla po pražském pohřbu
29.3. 1924 uložena urna s ostatky Vlastimila Tusara. Zdvořile děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Podařilo se nám zjistit pouze to, že Vl. Tusar byl zpopelněn 29. 3. 1924 na Olšanech (Lidové noviny ze dne 30. 3. 1924, s. 3). Zda byla urna uložena na Olšanských hřbitovech jsme nezjistili, prameny se o tom nezmiňují. Jeronym Lány v knize Olšanské hřbitovy 1680-1980 (Praha 1998) uvádí některé osobnosti zpopelněné ve starém krematoriu na Olšanech mezi lety 1921 a 1932, a to také Vl. Tusara, neuvádí jej ale mezi osobnostmi pohřbenými na Olšanských hřbitovech a stejně tak jej neuvádějí jiné prameny. Z toho soudíme, že tam pohřben není. J. Lány dále píše, že po zpopelnění "Urny byly vydávány pozůstalým. Některé byly ponechávány v bytech, jiné byly uloženy na hřbitovech pražských i mimopražských." (s. 69) Je pravděpodobné, že urna s ostatky Vl. Tusara byla předána Tusarově ženě. Zda a kde byla urna uložena, se nám již zjistit nepodařilo.

Obáváme se, že Tusarovy ostatky mohly skončit všelijak. Český deník ze

4.11.1924 píše, že Tusarova žena se několik týdnů po smrti svého muže provdala "za majitele rozsáhlého chovu závodních koní v Maďarsku, vídeňského barona Taxise" a přesto, že po Tusarovy získala velké dědictví, noviny uvádějí, že se ani nepostarala o dvě Tusarovy dcerky z prvního manželství.

Pokud jde o další materiály, snad by bylo možné něco zjistit v pozůstalosti Vl. Tusara. Podle našich informací (databáze na stránkách Ministerstva vnitra), je písemná pozůstalost Vl. Tusara uložena na dvou místech (viz níže). Je možné, že by se něco našlo zejména v archivu ministerstva zahraničí, které bylo alespoň okrajově angažováno i ve věci Tusarových dětí, ostatně také bylo jeho posledním zaměstnavatelem.

To je bohužel vše, co jsme k této věci schopni říci.

1. Název fondu (sbírky): Pozůstalost Vlastimila Tusara

Uloženo v archivu: Odbor administrativy a zpracování informací MZV - Archiv MZV Místa vzniku fondu Praha Časový rozsah: 1918-1924

Metráž: 0,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno) Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Vlastimil Tusar Tematický popis: Většinou fotokopie, případně opisy úředních zpráv, korespondence, novinové články, dokumentující politickou činnost Vlastimila Tusara a čs. zahraniční politiku v letech 1918 - 1924 Archivní pomůcky o HOKŮV T.: VLASTIMIL TUSAR 1918 - 1924. Inventář, 1992, s. 9, ev.č.80.

archiv MZV:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/archivy/archiv_mzv_jako_specializovany_archiv.html

 

2. Název fondu (sbírky): Tusar Vlastimil

Uloženo v archivu: Vojenský historický archiv Místa vzniku fondu Praha Časový rozsah: 1916-1936

Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno) Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Vlastimil Tusar, soc. dem. politik, předseda vlády, správce min. NO Archivní pomůcky: nejsou

VHA: http://www.vuapraha.army.cz/Internet%20VHA/VHA/vha_about.html  

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.03.2009 11:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu