V jakých nákladech vyšlo Informatorium školy mateřské?

Text dotazu

Dobrý den, v jakých nákladech vyšla první vydání Informatoria školy mateřské? A jak snadné bylo pro běžného člověka se ke knize dostat (ať už je snadnost ovlivněna cenou, počtem výtisků nebo čímkoliv jiným)?

Odpověď

Dobrý den,

Původní česky psaný rukopis byl nalezen v Lešně českým komeniologem Antonínem Gindelym r. 1856 a byl vydán poprvé česky r. 1858 (zdroj: https://komensky.mjakub.cz/informatorium-skoly-materske--idc288). Dnes je tento rukopis ve fondu Národního muzea. Nejstarší dostupné vydání díla v našem dostupném archivu je vydání Nadací Muzea království českého z roku 1858.

Ve druhé polovině 19. století pak vyšel dotyčný titul hned několikrát, včetně vydání většími nakladatelstvími, jako např. podnik F. A. Urbánka v Praze, či naopak regionálními podniky, např. F. Hoblík v Pardubicích. Rozsah vydání se pohyboval od 55 do 100 stran, orientační průměrná cena se pohybovala ve výši desítek tehdejších krejcarů.

Pokoušeli jsme se získat informace o nákladu, ale bohužel nejsou součástí knihy ani dostupných seznamů.

Zdroj: DOUCHA, František, DUNDR, Josef Alexandr a URBÁNEK, František Augustin. Knihopisný slovník česko-slovenský, aneb, Seznam kněh, drobných spisův, map a hudebných věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby. V Praze: I.L. Kober, 1865. 320 s. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:d0dee383-7abf-4e74-911b-5a2fcca1c222

 

Zde uvádíme přehled vydání z let 1858-1908

 

KOMENSKÝ, Amos a GINDELY, Antonín. Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské, to jest, Pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní ... nejdražší svůj klénot, dítky své milé ... na spasení vésti a cvičiti mají. V Praze: Pomocí Musea království Českého, 1858. 92 s. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:4349a980-9bac-11e6-9328-005056825209  Zjistili jsme pouze, že cena svazku byla 35 kr. (krejcarů).

KOMENSKÝ, Jan Amos a KOŘÍNEK, Josef. Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1873. 98 s Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:0c8c8327-90af-4828-9bd4-9f36e89e0665

 

KOMENSKÝ, Jan Amos. Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1884. 60 s. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:12381e60-a6fa-11e4-a2db-005056825209 cena 50 kr.

 

KOMENSKÝ, Jan Amos. Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské. Pardubice: F. Hoblík, 1893. 87 s. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:aaec1e90-b118-11e4-bf96-001018b5eb5c

 

KOMENSKÝ, Jan Amos a KOMENSKÝ, Jan Amos. Jana Amosa Komenského I. Informatorium školy mateřské: II. Rozprava k Vratislavským ; III. Didaktika analytická. Praha: Dědictví Komenského, 1908. 88 s. [Ia]. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:5ac27210-a737-11e4-b7ae-001018b5eb5c

 

Více o knize se můžete dočíst zde: https://komensky.mjakub.cz/informatorium-skoly-materske--idc288


Vydání Informatoria….:
1633 Lešno v něm. překladu

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I, latinsky pod názvem Schola infantiae

1858 Praha, česky

1913 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV, souběžně český,

latinský a německý text

1958 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I, česky

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11, česky a německy

 

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2021 08:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu