ústava USA

Text dotazu

Dobrý den, prosím jak se říká 5.dodatku ústavy USA

Odpověď

Dobrý den,

články ani dodatky Ústavy Spojených států amerických nemají konkrétní názvy, pouze čísla. Pátý dodatek (Fifth Amendment nebo Amendment V), který je součástí Listiny práv (Bill of Rights, http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights.html ) chrání před zneužitím státní moci v právních procesech/řízeních. Níže uvádíme znění dodatku v angličtině a češtině:

Amendment V

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

Dodatek V.

Na každého občana, který se má zodpovídat z hrdelního zločinu nebo jiného těžkého zločinu, musí být podána řádná žaloba ze strany velké poroty - výjimkou tu mohou být případy občanů sloužících v činné službě v pozemních nebo námořních ozbrojených silách nebo v domobraně, a to v době války nebo vážného ohrožení veřejné bezpečnosti; nikdo nesmí být dvakrát trestán ohrožením života nebo zdraví pro týž poklesek; nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě; nikdo nesmí být zbaven života, svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu; soukromý majetek může být vyvlastněn pouze za náhradu.

Podrobnější informace k Ústavě Spojených států naleznete na stránkách The U.S. National Archives - http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html .

Použité zdroje:

http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html

http://klempera.tripod.com/usustava.htm  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_Amendment_to_the_United_States_Constitution

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2011 09:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu