Ústava USA

Text dotazu

od kterého roku je ÚČINNÁ současná Ústava USA

Odpověď

Dobrý den, Spojené státy americké mají ústavu, která byla Ústavodárným shromážděním navržena 17.9.1787.
21.6. 1788 ji ratifikoval devátý stát- New Hampshire- a tím mohla ústava vstoupit v platnost. Svazek však mohl jen těžko uspět bez a mít takovou národní podporu, dokud ji 25.6. neschválila Virginie a 26.7. New York.
Přesné datum nabytí účinnosti ústavy USA jsme bohužel jednoznačně něnalezli, citujeme Vám údaje z několika zdrojů, které by snad mohly pomoci:

Přímo v ústavě se píše:
" ...poté, co shromáždění 9 států ratifikuje Ústavu, Spojené státy shromážděné v Kongresu určí den, kdy budou jmenováni volitelé ve státech, které ratifikovaly Ústavu a den, kdy se sejdou volitelé, aby zvolili prezidenta a místo a čas, od kdy se začnou řídit Ústavou. ... poté co bude zvolen prezident, začne Kongres společně s prezidentem provádět Ústavu." (Ústava Spojených států, str. 67,69)

"Konfederační kongres začal připravovat plány pro řádné předání moci.
13.9.1788 byl vybrán New York jako sídlo nové vlády a určen termín voleb.
10.10.1788 vyřídil Konfederační kongres své poslední záležitosti a stal se minulostí. "Naše ústava skutečně funguje,"napsal Benjamin Franklin svému příteli, "vše se zdá nasvědčovat tomu, že vydrží; na světě však není nic jisté kromě smrti a daní." (TINDALL, str. 135) Roku 1994 bylo k ústavě připojeno celkem 24 dodatků.

Pro upřesnění: G. Washington byl uveden do úřadu 30.dubna 1789. Od této doby již Kongres naplno pracoval- bylo nutno sestavit vládu, schválit ministerstva, apod.

Použitá literatura a další odkazy:
* Ústava Spojených států = The Constitution of the United States. Brno : Ryšavý, 1995. 126 s. ISBN

* TINDALL, George B.; SHI, Davivd E. USA. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 897 s. ISBN 80-7106-088-7.

* PURVIS, Thomas L. Encyklopedie dějin USA. Praha : Ivo Železný, 2004. 575 s. ISBN 80-237-3889-5.

http://www.archives.gov/exhibits/charters/charters.html.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.04.2009 10:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu