Usedlost na Pelhřimovsku

Text dotazu

Dobrý den, sháním veškeré informace o usedlosti a jeho majitelích ve vsi Krumvald na Pelhřimovsku. Poradíte mi prosím nějakou literaturu? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
bohužel jsme žádnou publikaci o Krumvaldu, která by Vás mohla navést na bližší informace o hledané usedlosti, nenašli. Proto jsme se snažili zaměřit spíše na obec Střítež, jejíž součástí je Krumvald. Bohužel ani toto nebylo příliš úspěšné, neboť pokud už se v knihách Střítež vyskytuje, jsou zde velmi obecné informace (např. kniha: Kraj Vysočina: města a obce kraje Vysočina: tradice, historie, památky, turistika, současnost. [2. vyd.]. Rožnov pod Radhoštěm: Proxima Bohemia, [2010?]. 413 s. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-904275-2-5., obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201101/contents/nkc20102154887_1.pdf);  navíc v ČR jsou další obce tohoto jména, o kterých se píše více.
Proto Vám doporučujeme nahlédnout spíše do matrik a kronik, kde byste měla údaje k danému pozemku najít snáze. Níže Vám uvádíme přehled archivních fondů, které se váží buď přímo ke Krumvaldu nebo ke Stříteži. Tento seznam fondů naleznete v aplikaci Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz, vyhledávání konktrétně na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx).

Název fondu (sbírky): Archiv obce Krumvald Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pelhřimov Místo vzniku fondu (sbírky): Krumvald Časový rozsah: 1854-1945
Metráž: 0,21 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,1 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Obecní úřad Krumvald (1850 - před 1869 samostatná obec, před 1869 - 1920 osada obce Markvarec, 1920 - 1945 samostatná obec) Tematický popis: Zpracovaná část fondu obsahuje protokoly o schůzích (1921-1945), hospodářský lesní plán obce (1935-1944), hlavní účetní knihy a pokladní deníky (1934-1947), v rámci spisů obecní záležitosti, evidence pozemků, změny pozemků, vybírání obecních dávek, rozpočty a účetní závěrky - vše z let (1854) 1934-1944. Dodatky jsou neuspořádány.
Archivní pomůcky: HAVLOVÁ B.-SVOBODA E.-VLČKOVÁ E.: ARCHIV OBCE KRUMVALDU, 1854 - 1945 (1947). Prozatímní inventární seznam, 1970, s. 4, ev.č. 298.

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Krumvald Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pelhřimov Místo vzniku fondu (sbírky): Krumvald Časový rozsah: 1945-1962
Metráž: 0,25 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Místní národní výbor Krumvald (1945 - 1962, od 1.1.1963 obec připojena k MNV Střítež u Božejova, později od r.1976 k MNV Božejov) Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí (1947-1958), matriku příslušníků obce (1948), parcelní protokol (1948), spisy týkající se správy a činnosti MNV (1945-1962), zemědělskou agendu - evidenci půdy, soupisy (1947-1965), písemnosti výstavby MNV, JZD, opravy cest, rybníků a elektrizace obce (1946-1962), záležitosti obchodu a zásobování (1961-1962), evidenci obyvatelstva (1953-1962), účetní knihy - mezerovitě (1949-1959), rozpočty, závěrky a výkazy hospodaření (1949-1957).
Archivní pomůcky: A KOL.-FRANKOVÁ LIDMILA: MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V KRUMVALDU, 1945 - 1962 (1965). Prozatímní inventární seznam, 1984, s. 4, ev.č. 478.

Název fondu (sbírky): Archiv obce Střítež I Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pelhřimov Místo vzniku fondu (sbírky): Střítež Časový rozsah: 1853-1945
Metráž: 0,18 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,07 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Obecní úřad Střítež u Božejova (1850 - 1945) Současný název obce Střítež. Obecní úřad Stříteř I Obecní úřad Střítež I Tematický popis: Zpracovaná část fondu obsahuje protokoly o schůzích a v téže knize i podací protokol (1914-1930), hospodářské lesní plány jejichž součástí jsou 3 mapy (1925-1946), knihy evidence obyvatel (1895-1951), účetní knihy (1925-1944), v rámci spisů pozvánky na schůze (1926-1940), majetkové a finanční písemnosti (1927-1945).
Archivní pomůcky: HAVLOVÁ B.-SVOBODA E.-VLČKOVÁ E.: ARCHIV OBCE STŘÍTEŽE U BOŽEJOVA, 1895 - 1945 (1951). Prozatímní inventární seznam, 1970, s. 12, ev.č. 370.

Název fondu (sbírky): Archiv obce Střítež II Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pelhřimov Místo vzniku fondu (sbírky): Střítež Časový rozsah: 1865-1945
Metráž: 0,22 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,45 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Obecní úřad Střítež u Černovic (1850 - před 1869 samostatná obec, před 1869 - 1920 osada obce Vintířov, 1920 - 1945 samostatná obec) Současný název obce Střítež.
Tematický popis: Zpracovaná část fondu obsahuje pouze zápisy o schůzích (1931-1954), hospodářský lesní plán se 2 mapami (1937-1946), podací protokoly, a účetní knihu (1926-1941), v rámci spisů pouze písemnosti o obecním lese a těžbě dřeva (1936-1942). Dodatky nejsou uspořádány.
Archivní pomůcky: HAVLOVÁ B.-SVOBODA E.-VLČKOVÁ E.: ARCHIV OBCE STŘÍTEŽE U ČERNOVIC, 1921 - 1945 (1954). Prozatímní inventární seznam, 1970, s. 4, ev.č. 371.

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Střítež I Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pelhřimov Místo vzniku fondu (sbírky): Střítež Časový rozsah: 1945-1993
Metráž: 0,96 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,15 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Místní národní výbor Střítež u Božejova (1945 - 1976, v tomto roce byla obec připojena k MNV Božejov). Současný název obce Střítež. Místní národní výbor Střítež I Tematický popis: Zpracovaná část fondu obsahuje zápisy ze schůzí ob.zastupitelstva od r. 1939 a zápisy ze schůzí MNV (/1939/ 1945-1976), zápisy ze schůzí komisí (1964-1975), podací protokoly, spisy o správě obce a organizaci činnosti MNV (1946-1976), zemědělskou agendu - evidenci půdy a majetku, příděly, převod budov MNV do správy JZD, závodové listy, soupisy, plány zemědělské výroby, záležitosti soukromých zemědělců a JZD, seznamy majitelu lesů, myslivost (/1941/ 1945-1976), o vodoprávních záležitostech - rybníky, spisy o výstavbě obce, v JZD a soukromé (1950-1976 /1977/), o záležitostech komunikací, dopravy a spojů (1961,1972), obchodu a zásobování (1958-1965), záležitosti kultury a školství (1961-1976), evidenci obyvatel - posudky, seznamy, propoušení z JZD (1961-1975), účetní materiál včetně rozpočtů, výkazů o hospodaření a daňových spisů (1946-1976). Dodatky nejsou zpracovány.
Archivní pomůcky: A KOL.-FRANKOVÁ LIDMILA: MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR VE STŘÍTEŽI U BOŽEJOVA, (1939) 1945 - 1976 (1977). Prozatímní inventární seznam, 1984, s. 6, ev.č. 540.

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Střítež II Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pelhřimov Místo vzniku fondu (sbírky): Střítež Časový rozsah: 1945-1975
Metráž: 0,28 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,54 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Místní národní výbor Střítež u Černovic (1945 - 1975, od 1.1.1975 obec připojena k MNV Černovice). Současný název obce Střítež.
Tematický popis: Zpracovaná část fondu obsahuje zápisy ze schůzí včetně pozvání (1948-1959), podací protokol, spisy organizační - hodnocení činnosti, funkcionáři, plány práce, rezoluce (1946-1959), zemědělskou agendu - evidence a držba půdy, plány a výkazy zemědělské výroby, přípravný výbor Družstva pro kulturní povznesení venkova, záležitosti lesní a honebního společenstva, rybníky, potoky (1945-1959), spisy o výstavběě budovy MNV, vodovodu, soukromé, zhotovení zvonu (/1944/ 1945-1959), zdravotní věci (1955), účetní materiál včetně rozpočtů, závěrek, revizí hospodaření a místních poplatků (1945-1959). Dodatky nejsou zpracovány.
Archivní pomůcky: A KOL.-FRANKOVÁ LIDMILA: MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR VE STŘÍTEŽI U ČERNOVIC, (1944) 1945 - 1959. Prozatímní inventární seznam, 1984, s. 8, ev.č. 541.

Název fondu (sbírky): Obecní úřad Střítež I Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pelhřimov Místo vzniku fondu (sbírky): Střítež I Časový rozsah: 1990-1996
Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,04 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Obecní úřad Střítež I (po roce 1990) Tematický popis:
Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky

Další možností je kontaktovat přímo obec Střítež (http://www.obec-stritez.cz/) příp. využít služby Českého úřadu katastrálního a zeměměřického (http://www.cuzk.cz/, nahlížení do katastru http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Dále se můžete obrátit na Městskou knihovnu v Pelhřimově,  zda ve svém fondu nemá publikace s regionální tematikou, které by Vám také mohly pomoci. Knihovna je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny (viz http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/mestska-knihovna-pelhrimov/).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2013 10:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu