Urská standarta

Text dotazu

Dobrý den, chci se zeptat na kontext k vyobrazení na tzv. Urské standartě, jde mi pouze o dva výjevy ve spodní části ze "strany války":
1. Vyobarzení koně mají na hřbetech jakoby klíčky a velmi tak připomínají dětskou hračku, proč?
2. Pod koni leží mužové, mají vyobrazovat padlé či něco jiného?
Díky.

Odpověď

Dobrý den,

výjevy, na které se ptáte jsou součástí válečné strany Urské standarty, na které je zobrazena sumerská armáda a válečné scény. Na spodní úrovni jsou 4 vozy tažené osly, kteří šlapou na zraněné nepřátele. Že se jedná o osly, a ne o koně je vysvětleno v článku zde: https://spiritedhorse.wordpress.com/2017/12/23/the-standard-of-ur/. Důvodem má být fakt, že zobrazení nohou neodpovídá koňskému kroku.

Osli jsou zobrazeni v různě rychlém pohybu, od nejpomalejších vlevo, po nejrychlejší vpravo. Zobrazeni jsou i válečníci na vozech s kopími a sekyrami. Nepřátelé mají na sobě vidět i zranění a krev.

O další úroveň výš jsou vojáci pěchoty v pláštích a helmách nesoucí kopí, nepřátelští vojáci jsou zde zabíjeni sekerami a zajatci jsou zobrazování zranění a nazí a přiváděni k vládci (královi), který se objevuje v nejvyšší úrovni s kopím a je větší než všechny ostatní figury.

Z literatury citujeme: "Sumerové znázorňovali své válečné vozy zvláštním způsobem. Protože nebyla známa pohyblivá náprava, byly by vozy se čtyřmi koly nepoužitelné. Zobrazené vozy jsou tedy dvoukolové, podobné antickým, znázorněné zpředu. V pohledu zpředu je podána i čelní část vozu s vykrojením pro otěže a vozataj i vrhač oštěpů stojí ve skutečnosti vedle sebe; zatímco čtyřspřeží je zobrazeno z profilu. Je to výjev plný pohybu, jehož iluze je vytvořena podobně jako dnes v kresleném filmu rozčleněním obrazu do postupných fází, které jsou zde naznačeny pohybem zvířat od kroku přes cval až po trysk; expresívní účinek ještě zvyšují kopyta zvířat, jež nemilosrdně tepou a drtí postavy nepřátelských vojáků. Na středním pásu vítězní Sumerové s přílbami na hlavách, odění v pláštích, eskortují zajatce. Na horním pásu, kde válečný příběh končí, jsou zajatci, spoutaní a skleslí na mysli, předváděni před krále, který sestoupil ze svého válečného vozu, zřejmě aby vyřkl ortel nad nebohými poraženými."

Zdroj: MALINA, Jaroslav a MALINOVÁ, Renata. Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století. Praha: Svoboda, 1991. s. 186. ISBN 80-205-0058-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:622fdba2-f463-415a-aca6-798fc3b878ab

Bohužel nikde jsme přesně nenalezli, zda „klíček“ na hřbetech oslů něco znamená, či jde jen např. o součást postroje. Soudíme, že pokud by se jednalo o nějaký symbol, byl by v rámci některého z vybraných popisů vysvětlen.

O válečných oslech se dozvídáme, že jsou dobří pro tahání jednoduchých kolových vozidel v přímém směru, byli pobízeni špičatou tyčí a ovládání pomocí jednoduchého nosního kroužku a otěží. Soudíme tedy, že by mohlo jít o součást postroje. 

K podrobnému prostudování doporučujeme vybrané zdroje (viz níže).

Použité zdroje:

*http://teachinghistory100.org/objects/about_the_object/ur_standard

*https://www.youtube.com/watch?v=Nok4cBt0V6w

*https://www.youtube.com/watch?v=JFmu80Rhffw

*https://spiritedhorse.wordpress.com/2017/12/23/the-standard-of-ur/

*https://www.berksarch.co.uk/index.php/the-donkey-in-human-history-an-archaeological-perspective/

*https://www.world-archaeology.com/features/horse-power/

*BONEWITZ, Ra, CARRUTHERS, Margaret W. a EFTHIM, Richard. Kameny a drahokamy: [obsáhlý atlas hornin, minerálů, drahých kamenů a fosílií]. V Praze: Slovart, 2007. s. 246. ISBN 978-80-7209-967-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f5b929d8-7cfe-43c1-837f-5da7dbe4d5cc

*Dějiny umění. Odeon. s. 171. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f9076680-3760-11e8-b001-5ef3fc9bb22f

*MALINA, Jaroslav a MALINOVÁ, Renata. Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století. Praha: Svoboda, 1991. s. 186. ISBN 80-205-0058-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:622fdba2-f463-415a-aca6-798fc3b878ab

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.09.2022 15:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu