Určování rostlin

Text dotazu

Dobré odpoledne, zajímalo by mě, jakým způsobem
nejlépe identifikovat všelijaké rostliny v mém okolí. Porovnávat je s
obrázky v atlasech je náročné a pokud jde například o nějakou asijskou
bylinu, nemusí v českém atlasu ani být. Existuje nějaký postup (klíč) jak
identifikovat většinu rostlin? Rád bych si udělal takový přehled zeleně v
mém okolí :-).
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jednou z pomůcek, které je možné pro určování rostlin využít, jsou botanické klíče. Spolehlivá identifikace rostlin je však práce poměrně náročná a vyžaduje již specifické znalosti ze systematické botaniky a určité zkušenosti při rozpoznávání důležitých znaků přímo na živých rostlinách.
Jinak může bohužel velmi často určování vést k nesprávnému výsledku.  
Pokud jste v této oblasti spíše začátečník, bylo by vhodné se nejprve naučit rozpoznávat alespoň základní druhy rostlin pomocí obrazových atlasů, u nejdůležitějších čeledí se také seznámit s jejich hlavními či typickými znaky.
Dále se nejprve seznámit s obsahem nějakého jednoduššího, méně obsáhlého klíče a pochopit význam používaných odborných výrazů, zkratek nebo symbolů.
Při následném určování podle botanického klíče pak předběžně určit podle typických znaků rostliny alespoň její čeleď a od té pokračovat v určování dále. Je také vhodné poznamenat si při určování jednotlivé kroky, abyste se při případné chybě mohl co nejrychleji vrátit na správnou stopu.

Některé botanické klíče, které jsme nalezli v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), uvádíme:

* FAUSTUS, Luděk; POLÍVKA, František. Botanický klíč : klíč k určování 1000 nejdůležitějších cévnatých rostlin : pomocná kniha pro žáky zákl. a stř.
škol. Praha: SPN, 1984 (Svoboda 2). 453 s. : obr. ; 17 cm. (Pomocné knihy pro žáky)

* SVRČEK, Mirko a kol. Klíč k určování bezcévných rostlin: Sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty : Pomocná kniha k učeb. botaniky na všeobec. vzdělávacích školách (gymnáziích) a na školách odb. (pedagog. a zeměd.). Praha: SPN, 1976 (Čes. Těšín : Tisk 3). 579, [1] s. ; 8°.
Resumé: Příručka usnadňuje začátečníkům orientaci ve velkém množství druhů bezcévných rostlin a s pomocí mikroskopu umožňuje jejich určování a hlubší studium. Informuje o výskytu, sběru, preparaci a způsobu studia sinic, řas, hlenek,hub, lišejníků a mechorostů a popisuje nejběžnější zástupce jednotlivých skupin těchto rostlin. Výklad doplňují četné perokresby bezcévných rostlin a jejich částí.

* MARTINOVSKÝ, Jan. Klíč k určování stromů a keřů. Praha: SPN, 1987
(Liberec: SG 01). 207 s.: obr. (převážně barev.); 16 cm.

* DOSTÁL, Josef. Květena ČSR a ilustrovaný klíč k určení všech cevnatých rostlin, na území Československa planě rostoucích nebo běžně pěstovaných.
Praha: Přírodovědecké nakl., 1950 (Ant. Lapáček). 2 sv. : il. ; 22 cm.
(Sbírka příruček Československé botanické společnosti; sv. 2)
Obsahuje: [Sv. 1.] 64, 1040 s. [Sv. 2.] 1041-2269 s.

* PILOUS, Zdeněk. Naše mechy: Ilustrovaný klíč k určování mechů československých. Praha: Československá botanická společnost, 1948 (Antonín Lapáček). 324-[I] s. ; 8°. (Sbírka příruček Československé botanické společnosti ; Sv. 1)

* Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky / Jiří Pikula [et al.]. Brno : CERM, 2004. -- 226 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm.

* DOSTÁL, Josef. Klíč k úplné květeně ČSR. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958 (KNT 05). 982, [1] s. ; 8°. (Věda všem ; Sv. 11) (Práce ČSAV. Sekce biologická).

* KLIKA, Jaromír. Klíč k určování rostlin : Pom. kniha pro žáky stř.
všeobec. vzdělávacích škol, pro učitele 1. a 2. cyklu a příručka pro stud.
pedagog. Fakult. Praha : SPN, 1965 (Polygrafia 1). 582, [2] s. : 16 s.
barev. obr. příl. ; 8°.
Resumé: Obsahuje jednak klíče k určení základních skupin rostlin a čeledí rostlin v jednotlivých skupinách, jednak podrobný klíč k určení rodů a druhů v jednotlivých čeledích. Kromě toho jsou připojeny praktické návody k použitíklíče, pokyny k floristickému výzkumu, sběru, preparaci a konzervaci rostlin, dále názvoslovný slovníček, seznam nejdůležitějších synonym českých a latinských jmen čeledí, rodů a druhů.

* Klíč ke květeně České republiky / [hlavní editor Karel Kubát]. Praha:
Academia, 2002. 927 s. : il. ; 20 cm. ISBN 80-200-0836-5 (váz.).

* MARTINOVSKÝ, Jan a kol. Naše rostliny: Klíč k určování. Praha: SZN, 1959 (Liberec : SG). 641, [2] s. : 32 barev. obr. příl. ; 8°. (Rostlinná výroba)
Resumé: Svazek, hojně ilustrovaný perokresbami i barevnými reprodukcemi, podává podrobný klíč k určení 1700 druhů našeho rostlinstva cévnatého
(semenného) a kapraďorostů. Nejsou uvedeny jen druhy pro naše území pochybné nebo velmi vzácné.

Pokud při určování narazíte na cizokrajnou či šlechtěnou rostlinu, není bohužel možné využít zmíněné botanické klíče, které se zaměřují na rostliny rostoucí na našem území, ale lze zkusit hledat v atlasu cizokrajných rostlin nebo navštívit některou botanickou zahradu, arboretum apod.

* MLADÁ, Jarmila. Atlas cizokrajných rostlin. Praha : SZN, 1987 (Mír 1). 327 s. : obr. (většinou barev.), barev. mp. ; 20 cm. (Rostlinná výroba)

Další použité zdroje:
* http://web.gmct.cz/turjap/cv_krytosemenne.pdf
* http://ucebnice.fraus.cz/download/1513-prirodopis_7_pu_62-67-scr.pdf 

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.09.2011 14:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu