Uprchlíci z Haliče v roce 1914 v Skalici

Text dotazu

Dobrý den,
v různých zdrojích se u vádí, že v roce 1914 přijeli do Skalice (Skalice u Smiřic) váleční uprchlíci z Haliče. Dalo by se prosím o tom zjistit více?
Dočetl jsem se, že v té době byli židé z Haliče dosazováni do obcí v Čechách a na Moravě, aby se nezahltila velká města v Rakousko-Uherské monarchii -hlavně Vídeň. Mohl být tento případ? Zajímalo by mě kolik jich bylo, kde byli v obci umístěni, apod..
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Vážený pane ...,

nalezly jsme mnohé články na téma uprchlíků z Haliče: jak byli přijímáni tamějším obyvatelstvem, jaké bylo finanční zajištění, lékařská a sociální péče o ně, demografické aspekty jejich pobytu, zaměstnání, repatriace atp. Dále o uprchlících na konkrétních místech: na Vsetínsku, Klatovsku, Lounsku, v Chebu, Chrudimi, Náchodě,…

Co se týká konkrétně obce Skalice (okres Hradec Králové) v souvislosti s počty haličských uprchlíků jsme nalezly pouze jedinou větu v publikaci o historii královéhradeckých obcí: „R. 1914 založeno bylo Družstvo pro rozvod elektrické síly v hospodářství a živnostech a zaveden byl z Hradce Králové elektrický proud. Téhož roku přišli do S. z bojiště polští uprchlíci. Následujícího roku 15 se jich odstěhovalo.“

Zdroj: DOMEČKA, Ludvík a František Ladislav SÁL. Královéhradecko. 1. dílu 1.-3. část, Místopis soudního okresu královéhradeckého. V Hradci Králové: Vydal Sbor pro zpracování a vydání monografie Královéhradecka, 1928, 3 sv. (350 s.). Dostupné online z: https://kramerius.svkhk.cz/view/uuid:ea818915-f73a-421f-8b5f-e2ad4d292e1b?page=uuid:c6bdee23-08ef-11e5-ba58-00155d010f03

Odpověď na Váš velmi konkrétní dotaz byste nejspíše mohl nalézt v archivních dokumentech jako jsou kroniky či pamětní knihy obce. Zkuste se obrátit na hradecký archiv (https://vychodoceskearchivy.cz/home/kontakty/statni-okresni-archiv-hradec-kralove/).

Této problematice se v mnohých článcích věnuje Klára Habartová. Možná by Vám mohla pomoci nebo Vás někam dále nasměrovat (https://muzeumcr.cz/cz/muzeum/kontakt/27-habartova-klara-mgr).

Uvádím pár článků o haličských uprchlících:

HABARTOVÁ, Klára. Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny ve východních Čechách během první světové války. In: Židé v Čechách: sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v Liberci. Praha: Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci, 2007. s. 3-20. ISBN 978-80-86889-58-0.

Signatura SVKHK: A0-4570/2006

HABARTOVÁ, Klára. Finanční zajištění židovských uprchlíků v době první světové války v Čechách. In: Theatrum historiae 6: sborník prací katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. S. 341-355. ISSN 1802-2502. Dostupné online z: https://docplayer.cz/23884174-Theatrum-historiae-6-pardubice-financni-zajisteni-zidovskych-uprchliku-v-dobe-prvni-svetove-valky-v-cechach.html

ŠVANDA, Richard. Střípky z méně známé náchodské historie. Náchod: [Richard Švanda], 2021. ISBN 978-80-905475-7-5. Kapitola, Haličští uprchlíci, s. 117-118.

Signatura SVKHK: B0-26013/1

Další citace článků naleznete v databázi Historického ústavu AV ČR https://biblio.hiu.cas.cz/#!/  (zadejte tato klíčová slova: váleční uprchlíci světová válka) nebo v článkové databázi ANL https://aleph.nkp.cz/F/SAVEHHH364RDQD571M6LJJ6LF5MT45VBFNSTVR6EBYHJU74F7G-29076?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL (zadejte tato klíčová slova: uprchlíci Halič).

 

Použité zdroje

Internet, Primo SVKHK, Digitální knihovna, ANL, databáze Historického ústavu AV ČR

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Datum zadání dotazu

09.09.2021 11:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu