úpravy těl dětí při pohřbech - středověk

Text dotazu

Mám nedostatek materiálů k tomuto tématu, v jakých knihách, časopisech a ikonografických pramenech bych měla hledat? Přivítám anglické a především německé prameny. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.

Odpověď

Dobrý den, v katalozích dostupných na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ jsme bohužel žádnou publikaci, která by se týkala výhradně pohřebních zvyklostí při úmrtí dítěte ve středověku nenalezli (procházeli jsme online katalog NKC, Souborný katalog SKC, Českou národní bibliografii ČNB). Snažili jsme se tedy alespoň najít publikace, které pojednávají o smrti a zvycích souvisejících s pohřby ve středověku či obecně, bez časového vymezení. Jelikož publikací je poměrně velké množství, není v silách služby Ptejte se knihovny, aby všechny dokumenty procházela a hodnotila jejich relevanci s dokumentem v ruce.
Níže Vám uvádíme seznam vybraných publikací, převážná většina je pro registrované uživatele dostupná pro prezenční či absenční výpůjčku v Národní knihovně ČR, jejich záznam a informace o dostupnosti viz. výše uvedená adresa katalogů.
Vedle anglicky a německy psaných dokumentů pro úplnost uvádíme i českou tvorbu či překlady:

OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. [z německého originálu ...přeložil a rejstřík sestavil Vladimír Petkevič]. Vyd. 1.. Jinočany : H & H, 2001. 409 s. ISBN 80-86022-69-2

UNGER, Josef; MALINA, Jaroslav(ed.). Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 25, Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. V Brně : Nadace Universitas Masarykiana : Akademické nakladatelství CERM : Masarykova univerzita : NAUMA, 2006. 254 s. ISBN 80-7204-397-8 (CERM : brož.) * 80-210-3733-4 (Masarykova univerzita : brož.) * 80-86258-59-9 (NAUMA : brož.)

UNGER, Josef; MALINA, Jaroslav(ed.). Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 9, Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.-16. století. V Brně : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : NAUMA, 2002. 151 s.  ISBN 80-86258-29-7 (NAUMA : brož.) * 80-210-2849-1 (Masarykova univerzita : brož.)

DOUGLAS, J. Davies. Stručné dějiny smrti. [přeložila Mai Fathi Havrdová]. Vyd. 1.. Praha : Volvox Globator, 2007. 186 s., ISBN 978-80-7207-628-4 (brož.)

LUTOVSKÝ, Michal. Hroby předků : sonda do života a smrti dávných Slovanů. Vyd. 1.. Praha : Academia, 1996. 180 s. ISBN 80-200-0567-6
 
PAVLÍČEK, František. Dávno, dávno již tomu : Zpráva o pohřbívání v Čechách. 1. vyd.. Praha : Dilia (2N), 1990. 27 s. ISBN 80-203-0091-0

Eternity : skrze smrt k životu :exkluzivní magazín o životě, smrti a kultuře pohřbívání. Ústí nad Labem : MASMEDIA, 2005-2006. --    sv. ISSN 1801-1403

LAŠEK, František. O pohřbívání mrtvých v zemi a ohněm od pravěku až na naše dny. Praha : Otto, 1908. 43 s.

ARIES, Philippe. Dějiny smrti. [I., Doba ležících]. [z francouzského originálu ... přeložila Danuše Navrátilová]. Vyd. 1.. Praha : Argo, 2000. 358 s. ISBN 80-7203-286-0

ARIES, Philippe. Dějiny smrti. II., [Zdivočelá smrt]. [z francouzského originálu ... přeložila Danuše Navrátilová]. Vyd. 1.. Praha : Argo, 2000. 410 s. ISBN 80-7203-293-3

PROKEŠ, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1.. Brno : ÚAM FF MU, 2007. 49 s. ISBN 978-80-239-9599-2 (brož.) -publikace je v NK ČR prozatím ve zpracování a nelze ji půjčit. Dle Souborného katalogu ČR by však měla být také ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně

KUNC, F.J.. Od počátku až do skonání světa. V Praze : Pieta, 1937. 243 s.

Großes Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur : Wörterbuch der Sepulkralkultur. 2, Archäologie, Kunstgeschichte / herausgegeben vom Zentralinstitut für Sepulkralkultur Kassel ; bearbeitet von Reiner Sörries unter Mitwirkung von Stefanie Knöll. 1. Ausg.. Braunschweig :
Thalacker-Medien, 2005. 440 s. ISBN 3-87815-182-9

Du guoter tôt : Sterben im Mittelalter, Ideal und Realität : Akten der Akademie Friesach "Stadt und Kultur im Mittelalter" Friesach (Kärnten), 19.-23. September 1994. Herausgegeben von Markus J. Wenninger. Klagenfurt : Wieser, c1998. 379 s. ISBN 3-85129-265-0

OHLER, Norbert. Sterben und Tod im Mittelalter : mit 20 Schwarzweißabbildungen. 3. Aufl.. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997, c1990. 319 s. ISBN 3-423-30383-2 -toto je originál k prvnímu záznamu v tomto seznamu publikací

LOFFL-HAAG, Elisabeth. Hört ihr die Kinder lachen? : zur Kindheit im Spätmittelalter. Pfaffenweiler : Centaurus, 1991. 210 s.

GORDON, Bruce; MARSHALL, Peter(ed.). The place of the dead : death and remembrance in late medieval and early modern Europe. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. 324 s. ISBN 0-521-64518-2 -kniha je ve fondu ZČU - Knihovna Bory Plzeň

O´CONNOR, Anne. Child Murderess and Dead Child Traditions : A Comparative Study. Helsinki : Soumalainen Tiedeakat, 1991. 246 s.

BARBER, Paul. Vampires, burial, and death : folklore and reality. New Haven: Yale University Press, c1988. 236 s. ISBN 0-300-04859-9

KELLEHEAR, Allan. A social history of dying. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 297 s. ISBN 978-0-521-69429-2 (brož.)

Další publikace naleznete v uvedených katalozích, pro vyhledávání zadejte do pole "kombinace slov z různých údajů" např. smrt dějiny, smrt zvyky, smrt rituály. Vyhledávat můžete také pomocí Tématické mapy fondů- funkce je dostupná přes základní vyhledávání v NKC, ikona je umístěna v katalogu vpravo nahoře-zde zaškrtněte první skupinu Antropologie, etnografie a následně se Vám objeví další tabulka, kde je uvedena skupina Smrt. Pohřby.
Obyčeje při úmrtí. - po jejím výběru se zobrazí všechny dokumenty této skupiny.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2007 15:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu