Uplatnění matek po rodičovské dovolené na trhu práce

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o pomoc s výběrem literatury pro téma diplomové práce na téma Uplatnění matek po rodičovské dovolené na trhu práce. V současné době shromažďuji literaturu a podklady, ale bohužel jsem na toto téma nenašla mnoho titulů. Předem děkuji 0

Odpověď

Dobrý den,

Literatury na téma Uplatnění matek po rodičovské dovolené na trhu práce je mnoho. Můžete začít legislativním rámcem, popisem stavu v jednotlivých zemích, rozhovory se ženami. Toto téma je v dnešní době velmi nosné a zaleží jenom na Vás, jakým směrem se ve Vaší diplomové práci budete ubírat. Zvolte vhodná klíčová slova: gender, trh práce, rovné postavení mužů a žen, rodičovská dovolená, muži a ženy sociální postavení, muži a ženy ekonomické postavení. Hledejte v kterémkoliv katalogu knihovny. Pokud chcete obohatit Vaši práci i o články, doporučujeme vyhledávat na stránce http://www.jib.cz , případně v na http://aleph.nkp.cz , kde si zvolíte bázi ANL. Máte-li zájem o zahraniční články kromě jib (Jednotná informační brány) se podívejte na on-line licencované zdroje Vaší knihovny.

Pro začátek Vám zasíláme několik citací publikací, jež by se Vám mohli líbit.

Bartáková, Helena. Cesta zpátky: návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 240 s. EDIS: ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity; sv. 4. ISBN 978-80-210-5012-9.

Sokačová, Linda, ed. Kariéra, rodina, rovné příležitosti: výzkumy postavení žen a mužů na trhu práce. Praha: Gender Studies, 2006. 25 s. ISBN 80-86520-12-9.

Maule, Jan, ed. a Šimková, Jitka, ed. Na vizitce jméno Matka: rozhovory se ženami nejen o jejich cestě za prací po rodičovské dovolené. [České Budějovice]: Attavena, 2007. 110 s. ISBN 978-80-86778-26-6. - toto jsou rozhovory - tedy spíše, pokud byste chtěla svoji práci obohatit o konkrétní názory, zajímavé by bylo, kdybyste sama vedla rozhovory, anebo nechala ženám vyplnit dotazníky Křížková, Alena et al. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 105 s. Sociologické studie = Sociological studies; 06: 14. ISBN 80-7330-112-1.

Mareš, Petr, ed. a Hofírek, Ondřej, ed. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. 324 s. Sborníky; sv. č. 33. ISBN 978-80-210-4439-5.

Kuchařová, Věra et al. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů: uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. 112, 6 s. ISBN 80-87007-18-2.

Fialová, Eva, Spoustová, Ivana a Havelková, Barbara. Diskriminace a právo: [diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva. [Praha]: Gender Studies, 2007. 46 s. ISBN 978-80-86520-20-9.

Koldinská, Kristina. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xv, 240 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-343-1.

Dále můžete požádat o pomoc organizaci Gender Studies na http://www.genderstudies.cz/ .

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.07.2013 08:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu