Univerzita 3věku

Text dotazu

Nejdražší barva používaná malbě ve středověku byla

Odpověď

Dobrý den,
jako nejdražší barvy ve středověku bývají povětšinou uváděny dvě - modrá, která byla míchána z prášku lapis lazuli a nachová - která byla míchána z rozdrcených schránek mořských plžů či rozdrcených červců.


"Barvy bývají syté, při čemž nejdražší barva, modrá, je vyhrazena rouchu Kristovu nebo P. Marie."
(zdroj: HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění ve středověku. 4., nezměn. vyd. Praha: SNTL, 1976.s. 54)


"Používání některých barev však bylo zakázáno (byly vyhrazené jen pro panovníka). To platilo především o nachové (temně rudé) barvě.
Nach byl od starověku považován za nejvznešenější a nejdražší barvu. Získával se z mořských mlžů a na obarvení jednoho pláště jich bylo třeba několik desítek tisíc."
(zdroj: VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve středověku. 1. vyd. Praha: Albatros, 2007. s. 18)

Paleta polychromistů nebyla tehdy příliš pestrá a její základ tvořily především dvě hlavní barvy:
modrá a červená. Obě byly považovány ve středověké hierarchii barevných hodnot za nejvzácnější - modrá barva symbolizovala barvu nebeské báně, tedy nebe, a červená barvu krve prolité Kristem. К tomu přistupoval i fakt, že například přírodní ultramarin byl ve středověku skutečně nejdražší barvou, respektive asi nejdražší surovinou vůbec, stejně tak jako přírodní purpur.
(zdroj: LOSOS, Ludvík. Pozlacování a polychromie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. s. 113)

"Theodorik inovoval klasickou temperovou techniku tím, že mezi jednotlivé barevné vrstvy kladl tenkou vrstvu oleje, čímž dosáhl nevídané transparentnosti tónů a plasticity forem. Pozadí deskových obrazů 14. století jsou silně zlacená, někdy s puncovaným, rytým či plastickým ornamentem a nápisy. Vedle plátkového zlata pracoval umělec s některými dalšími drahými výtvarnými materiály (barvami), jako například s karmínovou kermesovou červení, získávanou z malých červců, či blankytně modrou lapis lazuli minerálního původu, často používanou na plášť Panny Marie."
(zdroj: ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002. s. 51)

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Purpurov%C3%A1
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Lapis_lazuli

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.10.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu