Uniform Resource Name (URN)

Text dotazu

Prosím o informaci, zda je identifikátor URN určen jen pro internetové stránky, nebo i dokumenty na internetu zveřejněné (př. ve formátu PDF a jiných)? Či dokonce i pro dokumenty bez elektronické podoby, příp. nepřístupné na síti?
U int. stránek: má každá podstránka webu mít vlastní URN, nebo celý web jedno? Má toto číslo být měněno při změnách textů, nebo zůstává stejné?
U jiných publikovaných dokumentů: Po dlouhém hledání jsem našel, že by dokument měl být archivován někde, kde je naděje na dlouhodobé uchování.
Jsou vhodné např. stránky Wikimedia Commons ("http://commons.wikimedia.org")? Dále by mne zajímalo, kde je veden nějaký katalog, database URN a k ním přislušných URL (pro zajištění dohledatelnosti) - někde na stránkách švýcarské národní knihovny jsem nalezl, že jimi vydané URN je bez oznámení a registrace příslušné URL neplatné. NK ČR umožňuje generování URN na adrese "http://www.webarchiv.cz/urn-generator", nepochopil jsem však, kde lze registrovat umístění dokumentu tímto identifikátorem označeného.

Odpověď

Odpověď byla aktualizovaná ke dni 28.6.2012.

Dobry den,

URN mají sloužit jako trvalé lokačně-nezávislé identifikátory zdroje a jsou navrženy tak, aby snadno mapovaly ostatní jmenné prostory do prostorů URN. To znamená, že se jedná o identifikaci zdroje na internetu, která jednoznačně a trvale určí umístění zdroje bez ohledu na doménu nebo server, na kterém je uložen. Proto URN syntaxe poskytuje prostředky pro enkódování znakových dat a to ve formě, kterou mohou poslat existující protokoly nebo být přepsány na většině klávesnic atd.

Součástí projektu NDK (www.ndk.cz) byla vytvořena aplikace Resolver generující identifikátory URN:NBN (National Bibliography Number), které jsou globálně jednoznačné a trvalé a určené pro digitální (digitalizované/e-born) dokumenty.

V rámci systému trvalé identifikace je digitální dokument definován jako statický digitální dokument. Dokumentu, jehož obsah se nadále nemění, lze přidělit trvalý identifikátor. Pokud se obsah výrazně změní (dokument je aktualizován), je přidělen nový trvalý identifikátor. Identifikátory nelze přidělovat informačním zdrojům (dokumentům), které se průběžně proměňují a aktualizují (např. zpravodajské servery, databáze, webové stránky, které se aktualizují, v knihovnické terminologii integrační zdroje). Pokud je webový server „sklizen“ a dále se nemění, je z něj statický zdroj uložený v repozitáři, může mu být přiděleno URN:NBN. Dokument musí mít dále povahu ucelenosti. Nelze přidělovat identifikátor jen části dokumentu.

URN syntax se řídí normou RFC 2141 a RFC 1737. Vedle URN:NBN existují i další identifikátory založené na této normě. Pokud někdo potřebuje jednoznačně identifikovat své vlastní dokumenty, weby nesplňující pravidla URN:NBN, lze využít např. identifikátor handle.

 Podrobnější informace lze získat https://resolver.nkp.cz/web/#tab0

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2009 12:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu