Úmrtí v domácnosti

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala na takovou ošemetnou věc o které se moc nemluví. Co má rodina (spoluobyvatele domácnosti) dělat, když zemře jejich příbuzný na stáří či dlouhodobou nemoc? Svůj dotaz bych chtěla upřesnit, pokud je pacient v péči domácího hospicu. Které orgány je nutno zavolat? Je nutné volat i záchranou službu (pokud je osoba prokazatelně mrtvá)? Přivolává se i onen hospic? A jak by se měli obyvatelé domácnosti zachovat, jak by měli postupovat?

Děkuji za vyřízení, pěkný den

Odpověď

Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení: Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu. Nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení se oznamuje na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části, již bylo oznámeno. Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého vyplní List o prohlídce zemřelého a tělo zemřelého označí tak, aby v márnici nedošlo k jeho záměně. Lékař o úmrtí nebo nálezu těla zemřelého informuje osobu blízkou zemřelému, je-li mu tato osoba známa. Současně také pozůstalým sdělí druh pitvy a údaje o poskytovateli pitvy. Pokud lékaři není známa osoba blízká zemřelému, nebo ji nebylo možné o úmrtí vyrozumět, informuje Policii ČR. Policie ČR vyhledá osobu blízkou zemřelému a předá informace o jeho úmrtí. V případech, kdy lékař určil provedení pitvy, zajistí převoz těla zemřelého k pitvě. V případech, kdy lékař neurčil provedení pitvy, kontaktujte provozovatele pohřebních služeb k úpravě těla zemřelého a jeho uložení do rakve (nejste ale povinni s ním sjednávat i pohřeb), nebo si zaopatření těla zemřelého podle místních zvyklostí zajistěte sami. Pokud to lékař a okolnosti dovolí, je možné přechovávat tělo zemřelého po přiměřenou dobu doma a poté jej v rakvi přenést podle místních zvyklostí na hřbitov k uložení do hrobu nebo do krematoria ke zpopelnění (je nutné řídit se řádem pohřebiště či řádem krematoria).

 

Dne 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který v §92 zmocňuje k vydání vyhlášky a zároveň v §128 ruší vyhlášku 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, která doposud postup při úmrtí a předávání Listu o prohlídce zemřelého ošetřovala.

 

 Informace o úmrtí doma naleznete také v publikaci:  

MARKOVÁ, Alžběta a kol. Hospic do kapsy.  Příručka pro domácí paliativní týmy. 2. aktual. vyd. Praha : Cesta domů, 2015. 155 s.

 

Obor

Lékařství

Okres

Brno-město

Knihovna

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Datum zadání dotazu

21.04.2016 14:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu