Umělý rybníček

Text dotazu

Dobrý den
prosím o zaslání co nejvýce informací o uměle vytvořených rybníčcích(zejména
pak o chovných), ale pouze jako o celku bez konkrétních ukázek
předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

rybníky jsou vodohospodářské stavby, které se řadí do kategorie malých vodních nádrží. Pojem rybník je historický název, původně všechny nádrže v českých zemích sloužily rybochovu a odtud tedy název rybník. Příznivé terenní podmínky pro výstavbu rybníků a příznivé podmínky pro chov ryb po celá staletí, původně k zajištění postního jídla především pro kláštery později i pro tržní účely způsobily, že rybníky se nevyskytovaly jen jako ojedinělé objekty v krajině, nýbrž jako celé soustavy.
Rybníky plní především funkci rybochovnou. To znamená, že v zadrženém množství vody je možno chovat ryby, neboli na rybnících cílevědomě hospodařit. Výsledek se projevuje při výlovu a poté na trhu.
Rybník plní však i funkci vodohospodářskou. Voda je v krajině zadržována prostřednictvím hrází a akumulována s řadou doprovodných pozitivních dopadů, jakým je zlepšování klimatu, zvyšování hladiny podzemní vody na okolních pozemcích, udžování mokřadů a bažin. V případdě nutnosti může být určité množství vody i uvolňováno pro jiné potřeby. Kromě toho mají  rybníky i tzv.
ochranný (retenční) prostor, který v případě zvýšených průtoků (tedy i
povodní) zachytí určité nezanedbatelné množství vody a hladinu rybníka zvýší. Po kulminaci povodňové vlny se opět, ale se zpožděním, samovolně vyprázdní. Vodohospodáří mluví o transformaci neboli zploštění povodňové vlny s pozitivními dopady na níže položené území pod hrází.

zdroj : BERAN, J.  Rybniční soustavy jižních Čech. Praha : ČZÚ Praha 2005.
23 s. ISBN 80-213-1355-2.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.05.2008 13:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu