ulice Prvního pluku

Text dotazu

obrý den, pracuji v Praze v ulici Prvního pluku. Zajímá mě, po jakém pluku je pojmenovaná? Je to z doby legionářů...?

Odpověď

Dobrý den, ulice Prvního pluku dostala svůj název po prvním pluku čs. krasnoarmějců vytvořeném v sovětském Rusku (státní předchůdce bývalého Sovětského svazu).
V době zavedení tohoto názvu se poukazovalo na fakt, že šlo o první vojenský útvar tohoto druhu v Rusku po bolševické revoluci 7.11.1917. V místech dnešní ulice Prvního pluku bývala komunikace zaniklého Zábranska označovaná Vrbová, která je doložena již k roku 1648 a je tak dosud druhou nejstarší ulicí této zaniklé osady (první je tzv. Hlavní cesta - nyní Pobřežní).
Později (i po vzniku Karlína) tu byly tři ulice: 1. od Vltavy k Sokolovské - U mlýna, 2. na ni navazující a jdoucí až ke Křížíkově - Anenská či U sv.
Anny, a 3. navazující na předešlou a jdoucí na konec dnešní Prvního pluku, kde na ni navazuje Trocnovská ulice - Křížová. Tyto tři ulice byly v roce 1877 spojeny pod názvem Vinohradská.
Předchozí názvy: Anenská (U sv. Anny) do 1877 - v těchto místech stávala kaplička zasvěcená sv. Anně, Křížová do 1877 - v místě ulice procházela starší cesta, u níž stával blíže dnes již nepovědomý kříž, Mlýnská (U mlýna) do 1877 - stával zde mlýn u Vltavy, Vinohradská 1877-1940 - ulice v době svého pojmenování vedla k tehdejším obcím Vinohrady (právě roku 1877 však přejmenovanou na Žižkov) a Královské Vinohrady, které do roku 1875 tvořily obec jedinou, Příbramská 1940-1945, opět Vinohradská 1945-1947.

Použité zdroje:
LAŠŤOVKA, Marek a kol. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 2. díl, O-Ž. Praha: Nakladatelství Libri, 1998. Str.
122. ISBN 80-85983-25-7.
ČAREK, Jiří et al. Ulicemi města Prahy od 14. století do dneška. Praha:
Orbis, 1958. Str. 323.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 17:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu