Uherská pánství Františka Štěpána Lotrinského

Text dotazu

Dobrý den, prosím, potřebovala bych vědět, která panství v Uhrách byla v osobním majetku Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie.
Mockrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

po delším pátrání se nám podařilo zjistit, že František Štěpán Lotrinský byl jedním z prvních panovníků, kteří vlastnili svůj soukromý majetek. Tento majetek získal především tím, že zakládal různé manufaktury, které také patřily k jeho soukromému majetku, a měl z nich nemalý zisk. V politických záležitostech se mu, i přes jeho snahu, nepodařilo se prosadit "vinou" jeho manželky Marie Terezie, která ač ho měla zřejmě velmi ráda, nedovolila mu do těchto věcí téměř zasahovat. Svěřila mu ale finanční zprávu země, neboť této sféře rozuměl František skutečně lépe. Nakonec se tedy angažoval v oblastech, které ho také bavili a zajímali. Tzn. kromě finančních záležitostí i lovy a biologie, dokonce založil první veřejnou botanickou zahradu v Schönbrunnu, přičemž hradil veškeré náklady ze svého soukromého majetku, dokonce i výpravu na Západoindické ostrovy, která měla za úkol dovézt orientální rostliny a zvířata.
Už roku 1730 byl František Štěpán jmenován místodržitelem v Uhersku a sídlil v dnešní Bratislavě. Po té co byla Marie Terezie zvolena za "krále" Uherského, (při korunovaci byla skutečně oslovována jako rex noster = náš král) a její požadavek, aby směl být František spoluvládcem byl zamítnut, (mimochodem tuto korunovaci směl František, kvůli tomu, že Marie Terezie zde byla chápána jako "Král" a František nemohl splnit požadavky na roli královny, tak jak to předpokládal protokol, pozorovat pouze jako obyčejný divák, a tak aby si ušetřil trapnosti, na korunovaci do kostela sv. Martina ani nešel a pozoroval ji údajně se svou tříletou dcerou Marií Annou pouze oknem z venku z lešení), prodala Marie Terezie Františkovi např. některá svá panství. Díky čemuž byla naplňována prázdná státní pokladna. Mezi těmito odkoupenými panstvími, byla i panství v Uhrách. A to panství Holíč, které koupil roku 1736 v uherské "Horní zemi" (tj. na Slovensku). Díky tomuto činu se brzy dočkal, že se stal také spoluvladařem i v Uhrách. A to 11. září 1741. Investoval ale do nákupu i dalších a dalších panství, např. také hodonínského, dále dva statky na Moravě a zámek a panství Eckartsau na Moravském poli a také vedle již zmíněného holíčského panství, sousední panství šaštínské (předpokládáme, že tedy také uherské panství).

Zdroje:

* LEITNEROVÁ, Thea. Muži ve stínu. 1. vyd. Praha : Brána, 1997. ISBN 80-85946-61-0.
* VONDERA, Roman. Osobnosti české historie. 1. vyd. Praha : Aleš Skřivan, 2009. ISBN 978-80-86493-24-4.
* KOVAŘÍKOVÁ, Lenka. Habsbursko-lotrinští velkovévodové v Toskánsku. In Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizace historie. roč. 21, č. 11/12. Praha : Aleš Skřivan, 2010. ISSN 1210-6097.
* KLEISNER, Tomáš; BOUBLÍK, Jan. Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Praha : Národní museum, 2011. ISBN 978-80-7036-316-4.
* http://aleph.nkp.cz/cze/nkc
* http://biblio.hiu.cas.cz/
* http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/522685
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n_Lotrinsk%C3%BD
* http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C5%A1t%C3%ADn-Str%C3%A1%C5%BEe

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2012 09:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu