údaje o vydání, tiráž

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde je možné zjistit údaje o vydání, resp. kolikrát byl konkrétní titul dříve vydán? Existuje nějaká norma stanovující, jak psát údaje o vydání do tiráže? Musí být vždy uvedeno, kolikrát titul česky již vyšel? Naše nakladatelství připravuje vydání knihy Líheň od Miroslava Žambocha (1.+2.díl v jednom svazku), která dříve vyšla v nakladatelství Wolf Publishing v roce 2004 (první díl), 2005 (druhý díl). Ráda bych měla správné údaje v tiráži. Mohu uvést následující? Vydání druhé, v Tritonu vydání první.

Odpověď

Dobrý den, obsah tiráže u knih stanovuje norma ČSN 01 0166, která je účinná od 1.2.1993. Doporučili bychom Vám proto tuto normu blíže prostudovat.
* ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací.  Praha : Federální úřad pro normalizaci a měření, 1992. 15 s.

Podle ČSN 01 0166 se v tiráži v části pro bibliografické údaje uvádí mimo jiné údaj o pořadí a druhu vydání (bod 5.2.6). Označení vydání se dále uvádí na titulním listu nebo jeho rubu, stejným způsobem se uvádí i údaj o dotisku (bod 4.4.1). Způsob zápisu označení vydání je pak podrobně popsán v normě ČSN 01 0166 v bodě 4.4.2. Mimo jiné se zde píše, že se označení vydání skládá z řadové číslovky (zpravidla arabské) udávající pořadí vydání v dané jazyku a z výrazu vydání. Vždy se uvádí i 1.vydání. U dalších vydání se uvádí jejich stručná charakteristika, např.  "přepracované". V normě je i několik příkladů:
* v tiráži lze uvést kromě celkového pořadí vydání i pořadí vydání v daném  nakladatelství, příklad: 5. (v Odeonu 3.) vydání
* nelze-li stanovit celkově pořadí vydávání uvádí se jen pořadí vydání v daném nakladatelství, příklad: v Odeonu 3. vydání

Přehled o českých vydáních konkrétního titulu můžete získat z České národní bibliografie (ČNB, http://sigma.nkp.cz/cze/cnb). Z dalších zdrojů NK ČR můžete využít i Elektronický katalogu NK ČR - bázi NKC nebo bázi ISN - Ohlášené knihy a hudebniny, případně Souborný katalog ČR (http://sigma.nkp.cz/F).  ČNB nyní obsahuje záznamy knihy vydaných od roku 1901, průběžně jsou dodávány i informace o knihách vydaných v období 1801-1900. ČNB zpracovává NK ČR ve spolupráci s dalšími knihovnami, základ ČNB tvoří fond NK ČR, který je budován hlavně na základě práva povinného výtisku. Může se samozřejmě stát, že ČNB nemusí obsahovat údaje o veškeré knižní produkci v ČR, záleží na disciplíně při odevzdávání povinných výtisků a také na tom, jaké informace se podaří pracovníkům knihoven dohledat na aktuálním knižním trhu atd.  U starší literatury je vhodné ověřit možná vydání v naskenovaných Generálních katalozích I a II, případně v naskenované Bibliografii 19. století (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.04.2009 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu