Účtování přeměn podniku od r. 2014

Text dotazu

Omlouvám se, že Vás obtěžuji s následujícím dotazem. Chtěl bych se zeptat, zda existuje dostupná literatura zabývající se postupem účtování v případě přeměn podniku (např. fúzí, slučování, štěpení podniků apod.) v souladu s novou právní úpravou Zákona o obchodních korporacích a nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Mnohokrát děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty, které by mohly být relevantní k Vašemu dotazu:

Česko. Nový občanský zákoník pro podnikání. 1. vyd. Bratislava: Donau Media, ©2014. 286 s. ISBN 978-80-89364-58-9.

Rubáková, Věra. Praktické účetní případy 2014: příklady účtování na všech účtech. 7. vyd. Praha: Grada, 2014. 165 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5122-1.

Ryneš, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2014 po rekodifikaci soukromého práva. 14. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2014. 1143 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-853-6.

Sedláček, Jaroslav et al. Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 157 s. Praktikum. ISBN 978-80-7380-485-5.

Svobodová, Jaroslava a kol. Účtová osnova, české účetní standardy: pro některé vybrané účetní jednotky: 314 postupů účtování: 2014. Olomouc: ANAG, [2014]. 607 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-864-2.

1000 řešení. Č. 1/2014, Zákon o účetnictví; Nový občanský zákoník. Český Těšín: Poradce, 2014. 96 s. 1000 řešení; Č. 1.

 

Dostupnost jednotlivých publikací v knihovnách po České republice si lze snadno dohledat v Souborném katalogu ČR (http://skc.nkp.cz).

Jednoduše zadáte do vyhledávacího pole Zadejte slovo nebo slovní spojení:“ název vybrané publikace. Po zobrazení záznamu dokumentu (Buď se přímo automaticky načte po zadání dotazu, nebo musíte kliknout na název publikace v seznamu výsledků.) naleznete v kolonce „Ve fondu“ seznam knihoven s danou publikací k vypůjčení.


Obecnější volně dostupné texty k problematice účetnictví v souvislosti s Vaším dotazem naleznete zde:

PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/AMSP_Manual_NOZ.pdf

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2014

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zmeny-pro-podnikatele-od-roku-2014-43432.html

REKODIFIKACE - NOZ & ZOK 2014 (účetní-portál.cz)

http://www.ucetni-portal.cz/rekodifikace/

Změny v účetnictví v souvislosti s NOZ, ZOK, od 1.1.2014 v kostce - část první

http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-ucetnictvi-v-souvislosti-s-NOZ-ZOK-od-1-1-2014-v-kostce-cast-prvni&idc=132

Změny v účetnictví v souvislosti s NOZ, ZOK, od 1.1.2014 v kostce - část druhá

http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-ucetnictvi-v-souvislosti-s-NOZ-ZOK-od-1-1-2014-v-kostce-cast-druha&idc=138

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

22.09.2014 09:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu