Účetní závěrka

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu ohledně výběru odborné literatury pro bakalářskou práci, která se bude týkat komparace účetních informací dle české úpravy účetnictví a IFRS.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu CIKS VŠE. Doporučujeme Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 
 
Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučujeme použít např. termíny:
 
české účetní předpisy
české účetní standardy
IFRS
mezinárodní účetní standardy
účetní výkazy
účetní závěrka
 
 
 
Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)
 
Benešová, Eva. Účetní závěrka dle českých účetních předpisů v komparaci s IFRS. Praha, 2012. Vedoucí práce Simona Jirásková.
 
Eibl, Lukáš. Vymezení konsolidačního celku - srovnání úpravy platné v ČR s IFRS. Praha, 2014. Vedoucí práce Vladimír Zelenka.
 
Gluzová, Tereza. Novelizovaný koncept ovládání podle IFRS 10 a jeho dopad na konsolidované účetní závěrky. Praha, 2014. Vedoucí práce Libor Vašek.
 
Hofmannová, Zuzana. Srovnání účetní závěrky dle IFRS a české legislativy a dopady na finanční analýzu. Praha, 2013. Vedoucí práce Jiří Strouhal.
 
Houdková, Klára. Účetní závěrka podnikatelských subjektů z pohledu IFRS a české legislativy. Praha, 2012. Vedoucí práce Jiřina Bokšová.
 
Kašparová, Petra. Prezentace účetní závěrky v IFRS a českých účetních předpisech. Praha, 2012. Vedoucí práce Mariana Valášková.
 
Levá, Petra. Porovnání výkazu zisku a ztráty podle ČÚS a IFRS. Praha, 2014. Vedoucí práce Jiřina Bokšová.
 
Machala, Marek. Vypovídací schopnost účetních závěrek sestavených dle českých pravidel a IFRS. Praha, 2015. Vedoucí práce Jiří Strouhal.
 
Míčková, Anežka. Konverze účetní závěrky podle českých účetních pravidel na IFRS. Praha, 2013. Vedoucí práce Ladislav Mejzlík.
 
Mračková, Veronika. Komparace účetní závěrky sestavené podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních standardů. Praha, 2014. Vedoucí práce Tereza Miková.
 
Petrůj, Jan. Prezentace účetní závěrky podle ČÚS a IFRS. Praha, 2014. Vedoucí práce Mariana Valášková.
 
Vaníček, Jaroslav. Srovnání české a mezinárodní úpravy konsolidované účetní závěrky. Praha, 2013. Vedoucí práce Libor Vašek.
 
 
 
Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE
 
Bokšová, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. I, Základy účetního výkaznictví. Praha: Linde, 2013. 510 s.ISBN 978-80-7201-921-2.
 
Dvořáková, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: BizBooks, 2014. xi, 327 s. Daně a účetnictví.ISBN 978-80-265-0149-7.
 
Ficbauer, Jiří a Ficbauer, David. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 4. aktualiz. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011. 162 s. Ekonomie.ISBN 978-80-7418-104-7.
 
Hornická, Renáta a kol. Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 348 s.ISBN 978-80-7357-969-2.
 
Chalupa, Rostislav et al. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016. 14. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2016. 431 stran. Účetnictví.ISBN 978-80-7554-001-0.
 
Jílek, Josef a Svobodová, Jitka. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 448 s. Účetnictví a daně.ISBN 978-80-247-4710-1.
 
Kovanicová, Dana. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon, 2004. iii, 284 s.ISBN 80-7273-095-9.
 
Loja, Radka a Vojáčková, Helena. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4.
 
Strouhal, Jiří, Bonaci, Carmen Giorgiana a Mustaţă, Răzvan V. International accounting practices. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2014. 231 s. Vysokoškolská učebnice.ISBN 978-80-245-2040-7.
 
Strouhal, Jiří. Slovník pojmů IFRS: aktuálně platné definice pojmů IFRC, překladový můstek z ČJ do AJ a zpět, vazby na jednotlivé IAS/IFRS. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 214 s.ISBN 978-80-7478-545-0.
 
Šrámková, Alice a Janoušková, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: praktické aplikace. Šesté aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace účetních, a.s., 2015. 329 stran. Vzdělávání účetních v ČR.ISBN 978-80-86716-99-2.
 
Šteker, Karel a Otrusinová, Milana. Jak číst účetní výkazy: základy českého účetnictví a výkaznictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 264 s. Prosperita firmy.ISBN 978-80-247-4702-6.
 
Vašek, Libor et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. 1. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, 2012. 264 s. Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice.ISBN 978-80-8671-679-4.
 
Zelenka, Vladimír a Zelenková, Marie. Konsolidovaná účetní závěrka: příklady a úlohy k procvičení. Vydání první. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. 206 stran. Vysokoškolská skripta.ISBN 978-80-245-2090-2.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

06.04.2016 23:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu