Účel světí prostředky

Text dotazu

Dobrý den, co znamená přísloví: účel světí prostředky?
Děkuji. A kde najdu další význam českých přísloví na internetu??

Odpověď

Dobrý den,

Jako odpověď na význam přísloví: účel světí prostředky, přikládáme následující vysvětlení z knihy : Kovářová, Stanislava. Proč se říká? 2. 1.

 vyd. Olomouc: Alda, 1996. 121 s. ISBN 80-85600-30-7.

Účel světí prostředky = pro dosažení stanoveného cíle je možné všechno Když v roce 1517 přibil Martin Luther (1483 - 1546) na dveře chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí, jistě netušil, že prolomil dosud pevnou bariéru katolicismu a odstartoval proces reformace, v jehož průběhu se církev dostala do hluboké krize a musela zmobilizovat všechny své prostředky. Jejím účinným pomocníkem v boji proti reformaci se stal jezuitský řád  - Tovaryšstvo Ježíšovo. U zrodu stál Inigo de Recalde y Loyola (1491 - 1556).

Který spatřil světlo světa v severošpanělské Loyole jako nejmladší ze třinácti dětí. Protože pocházel ze šlechtické rodiny, dostalo se mu  výchovy na královském dvoře a poté se stal vojákem. Teprve zranění a následující dlouhá rekonvalescence jej vedla k tomu, "prohlédl" a vojenský plášť vyměnil za roucho poustevníka. Celý rok prožil u poutního místa Montserratu nedaleko Barcelony a v jeho průběhu sepsal svá duchovní cvičení .Potom se doučil latinsky a odešel  na pařížskou Sorbonnu.

Odchodem do Paříže začala další etapa jeho života, neboť právě zde položil v roce 1534 základní kámen jezuitského řádu, který papež potvrdil v roce 1540, a stal se jeho řádovým generálem. Úkolem nového řádu, jehož heslem bylo "Vše k větší slávě boží" , se stalo čelit krizi katolicismu, do níž se dostal v důsledku reformace, a obnovit moc a jednotu církve. Jeho příslušníci skládali vedle obvyklých slibů chudoby, čistoty a poslušnosti i slib zvláštní podřízenosti papeži a museli být plně disponibilní, tj. použitelní kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv a čímkoliv. Na rozdíl od jiných řádů nežili v tichu a ústraní klášterů, nýbrž působili přímo mezi lidmi. Škála prostředků, které využívali, byla pestrá, nejúčinnějšími se staly kazatelny, zpovědnice, školy a misijní činnost. Prostředkem protireformačního působení jezuitů však byla i celá oblast barokní kultury, neboť i literatura, hudba, výtvarné umění nebo divadlo stejně jako okázalé církevní slavnosti či budování pompézních staveb mohly být vhodně využity k dosažení vytčeného cíle.

Do českých zemí uvedl jezuity Ferdinand Habsburský v roce 1556, aby "vytrhali husitské býlí" a obnovili nadvládu katolické církve. O tom, jak se chovali, svědčí nejlépe označení "jezovita" pro pokrytce, fanatika, či farizeje. Zakladatelem řádu Ignác z Loyoly byl sice už v roce 1622 svatořečen, ale tovaryši Ježíšovi se svou horlivostí a důsledností stávali postupem trnem v oku některých evropských panovníků. Pod jejich tlakem byl jezuitský řád papežem Klimentem XIV. v roce 1773 zrušen  , ale v roce 1814 znovu obnoven.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2013 09:18

Anonym píše:
Sobota 31.10.2015 03:06
Účel světí prostředky - tento termín pochází především z díla Vladař od N. Machiaveli. Není to o náboženství (křesťanství), ale o politice. Hlavní myšlenkou je, že pro cíle je možno použít i takové prostředky, které nemusí být v zájmu společnosti, pokud budou zájmu politickém. (velice stručně řečeno) Zajímalo by mne jakým způsobem uvažoval autor výše uvedeného komentáře.
PSK - admin píše:
Středa 04.11.2015 12:41
Dobrý den,
reakce na komentář k odpovědi:
z archivu PSK :
… odpověď na význam přísloví: účel světí prostředky, přikládáme následující vysvětlení z knihy : Kovářová, Stanislava. Proč se říká? 2. 1. vyd. Olomouc: Alda, 1996. 121 s. ISBN 80-85600-30-7.
„Účel světí prostředky = pro dosažení stanoveného cíle je možné všechno... „

Nyní dále dodáváme:
dílo Vladař bylo nepřesně interpretováno jako kodex tyranie, založený na spojení „cíl ospravedlňuje prostředky“ a „úspěch je zavržením a chválou díla“. Tato doktrína je nazvána machiavellismem.
Čerpáno z předmluvy od Josefa Hajného, překladatele knihy Vladař (MACHIAVELLI, Niccolo. Vladař. Praha: XYZ, 2012.)

J. A. Komenský odsuzoval velmi rázně Machiavelliho názory a právem se obával, že Machiavelliho stoupenci v praktické politice zkomplikují ještě více složitý a bouřlivý politický vývoj v Evropě té doby, že „machiavellisté“ u moci nebudou šetřit žádných zákonů, žádné tradice, že vnesou do sociálního života společnosti ještě více násilí a že postavení lidu bude ještě bezprávnější a zoufalejší než kdy jindy. Komenskému šlo o provádění moudré, programové, humanistické politiky, každá demagogie a politikaření jako zákon, jako jediná uznávaná metoda mu byla proti mysli.
Hlavní název: Jan Amos Komenský
Podnázev: od divadla věcí k dramatu člověka
Vydání: 1. vyd.
Autor: Floss, Pavel, 1940-
Místo vydání: Ostrava
Nakladatel/Vydavatel: Profil
Vydáno : 1970
S. 158
http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:4d315f80-51a2-11e3-ae93-001018b5eb5c

(Machiavelli) se stal v roce 1520 oficiálním dějepiscem Medicejských. V díle Vladař formuloval rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat? Jak si moc udržet a neztratit ji?
Machiavelli tento spis věnoval na začátku 16. století Lorenzovi Medicejskému, který v té době vládl Florencii a byl autorovým blízkým přítelem i nadějí na světlejší budoucnost roztříštěné Itálie. Moudrý muž nemůže stát v slově, je-li mu to na škodu a jestli pominuly okolnosti, za nichž je dal. Kdyby všichni lidé byli čestní, moje rada by byla špatná. Ale protože nejsou a sami dané slovo neplní, rozumný panovník je nemůže dodržovat. Byl by sám proti sobě. Vládce nemusí nutně mít všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá. A naopak má-li je, je krajně nežádoucí, aby se jimi vždycky a za všech okolností řídil. Ať si je shovívavý, lidský, zbožný, upřímný, ale všeho do času. Jakmile vznikne potřeba opaku, nesmí zaváhat.
Z mnoha Machiavelliho děl se do dějin nejvíce zapsal právě Vladař, nazývaný někdy „kodex tyranie". Do širšího povědomí pronikl jako dílo prosazující myšlenku „účel světí prostředky" a „úspěch je završením a chválou díla"(machiavelismus). Kdo však dosáhl moc zločinem a musel potom páchat zbytečné ukrutnosti a nelidskosti - je hoden zavržení.
Hlavní název: Vladař
Vydání: V tomto překladu 4. vyd., V nakl. XYZ 1.
Autor: Machiavelli, Niccolò, 1469-1527
Překladatel: Hajný, Josef, 1941-2003
Místo vydání: Praha
Nakladatel/Vydavatel: XYZ
Vydáno : 2007
http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:3c32ac20-0959-11e3-9584-001018b5eb5c

Účel světí prostředky
Kdo se neumí přetvařovat, neumí panovat.
Hlavní název: Minimum historických výroků
Vydání: Vyd. 1.
Autor: Poberová, Slávka, 1943-
Místo vydání: Praha
Nakladatel/Vydavatel: Olympia
Vydáno : 1999
S. 30
http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:3852ffe0-3dc6-11e4-b6b9-001018b5eb5c
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu