Účastnil se René Descartes bitvy na Bílé hoře?

Text dotazu

Dobrý den,
dotaz je stejný jako v názvu: Účastnil se René Descartes bitvy na Bílé hoře?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

celý oddíl věnovaný přítomnosti Descarta v pozici vojáka v Čechách roku 1620 nabízí například kniha "Černý den na Bílé hoře":

"V bitvě na Bílé hoře nechyběli vojáci snad žádné evropské národnosti.(...) Jedním z nich byl i mladý René Descartes. Těžko vysvětlit, co zaválo později slavného filozofa a jednoho ze zakladatelů moderní evropské filozofie právě do řad vojska, které bojovalo proti českým povstalcům. Příliš se to neshoduje s představou velkého filozofa a matematika. Fakta z jeho života však hovoří jasně: roku 1618 odešel tehdy dvaadvacetiletý absolvent jezuitské koleje a studia práv na univerzitě v Poitiers nejdříve do Holandska s úmyslem vstoupit do věhlasné armády Mořice Oranžského. V dubnu 1619 se však odebral do Bavorska, aby se přihlásil jako dobrovolník do vojska Maxmiliána Bavorského. Podzim a zimu roku 1619 strávil mladý filozof v Bavorsku, „u krbu“, jak sám napsal. V důsledku snu, který měl 11. listopadu 1619, se rozhodl reformovat současnou vědu. Cítil se k tomu povolán přímo od Boha a to také určilo směr jeho dalšího vědeckého bádání. Jenže touha po poznání, k němuž asi počítal i dobrodružný život vojenský, ho příštím rokem zavedla do Buquoyovy armády. Nemůžeme sloužit detaily, protože v Descartesově mládí je mnoho bílých míst. Není zcela jisté, zda Descartes bojoval v řadách vojsk katolické Ligy, ale mnohem pravděpodobnější je, že vstoupil do císařské armády a sblížil se se samotným generálem Buquoyem. Spisovatel Adrien Baillet napsal a čtyřicet let po Descartesově smrti vydal jeho životopis. V něm uvádí, že se Descartes zúčastnil jako voják i bitvy na Bílé hoře. Ať tak, či tak, od té doby se všeobecně věří, že velký filozof byl mezi bělohorskými vítězi. Zikmund Winter ve svém románu Mistr Kampanus uvádí Descartesa rovněž na scénu a dá mu v ní setkat se s titulním hrdinou knihy. Po bitvě na Bílé hoře odešel Descartes s Вuquoyovou armádou do Uher. Po Buquoyově smrti v červnu 1621 však armádu opustil a vrátil se do Francie. Z jeho pozdější b ohaté korespondence o filozofických otázkách upoutají mimo jiné i dopisy, které si ke konci života vyměňoval s dcerou „zimního krále “ Alžbětou Falckou."

Zdroj: UHLÍŘ, Dušan. Černý den na Bílé hoře: 8. listopad 1620. Brno: AVE, 1998. s. 132. ISBN 80-902242-6-1. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b414cd90-c155-11e3-b110-005056827e51

 

O jeho pobytu v Čechách hovoří i některé zahraniční knihy např.(dostupné prostřednictvím Google Books):

* https://books.google.cz/books?id=IRvIQkLFD60C&lpg=PA104&dq=descartes%20the%20Battle%20White%20Mountain&hl=cs&pg=PA104#v=onepage&q=descartes%20the%20Battle%20White%20Mountain&f=false

* https://books.google.cz/books?id=KrR-5EKLSQMC&lpg=PA51&dq=descartes%20the%20Battle%20White%20Mountain&hl=cs&pg=PA51#v=onepage&q=descartes%20the%20Battle%20White%20Mountain&f=false

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.10.2019 10:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu