U starých Hebrejců byl prý pes, symbolem nečistého - nejvíc nečisté zvíře ze všech. Je to v nějaké literatuře ?

Text dotazu

Na starším článku Wikipedie psali že u Hebrejců i okolních národů byl pes považován za nejvíc nečisté zvíře. Pes byl vlastně jakýmsi symbolem nečistého - je to někde v literatuře ?

Odpověď

Dobrý den,

o čistotě / nečistotě živočišných symbolů se píše v mnoha knihách, my uvádíme ukázky z několika z nich.

 Islám sice považuje psa za „nečistého", ale jako strážce jej strpí.

Zdroj: BIEDERMANN, Hans. Lexikon symbolů. Praha: Beta, 2008.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:43c1d9e0-c111-11e4-ba2b-5ef3fc9bb22f

 
Ve SZ byl pes považován za nečistého a byl výmluvným obrazem všeho sprostého a opovrženíhodného. Hlupák, "který opakuje svou pošetilost", je jako pes, který se vrací k svému zvratku...

V smrtelné úzkosti volá spravedlivý k Bohu: "Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou." Tak jako nemáme házet perly sviním, nemáme "psům dávat, co je svaté".

Zdroj: LURKER, Manfred. Slovník biblických obrazů a symbolů. Praha: Vyšehrad, 1999.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:398b5210-e0ae-11e3-94ef-5ef3fc9ae867

 

Další kuriózní kapitolou je chov domácích zvířat. К Britům pochopitelně a neodmyslitelně patřili psi a Indové z vyšších vrstev dávali už tehdy pořízením si psa najevo svou "progresivnost".

Tento zvyk v Indii přežil pád impéria, a tak se se psy v domácnostech můžeme setkat dodnes, přestože, jak už jsme si řekli, pravověrný hinduista by takového nečistého živočicha domů nikdy nepřijal.

Psy vlastní dnes rodiny dávající najevo svou „pokrokovost“ a prozápadní smýšlení...

Způsob, jakým je Indové chovají, ale Evropana poněkud zaráží. Chov psa se zde omezil na jeho funkci „pes jako symbol statutu“, aspekt společníka zde zcela atrofoval - psi jsou "venčeni" na plochých střechách domů, na procházky voděni nejsou.

Se psy žijícími permanentně v domácnosti se nicméně zachází ohleduplně a jsou hýčkáni; skutečnost, že v hierarchii rodiny jsou pány domu řazeni na podobnou úroveň jako pomocný personál, dobře ilustruje to, že v noci zpravidla spí někde pod moskytiérou na zemi spolu se služebnictvem.

Zdroj: KOMÁREK, Stanislav. Ochlupení bližní: zvířata v kulturních kontextech. Praha: Academia, 2012.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:11ed70f0-ce3d-11e7-80e7-5ef3fc9bb22f

 

V jihovýchodní Asii byli prase a pes v celé historii nejdůležitějšími domácími zvířaty pro maso. Dodnes se popisuje na tichomořských ostrovech společné sání mléka ženy jejím dítěte, a seletem, zde jsou prase a pes nejdůležitější potravou, zatímco muslimové a hebrejci je považují za nečisté a nedotknutelné. Tato tabu jsou záhadou (např. v Evropě se cca 2000 let nekonzumují psi, předtím byli normální potravou).

Zdroj: ČECHOVÁ, Marie, MIKULE, Vladimír, TVRDOŇ, Zdeněk. Chov prasat. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:4b1cfce0-e361-11e2-a0b3-5ef3fc9bb22f

 

Hebrejci považovali některá zvířata za „nečistá“. To znamenalo, že se nesměla jíst. Lidé věřili, že ten, kdo zákaz poruší, se stane také "nečistý"- což znamená, že není dost čistý, aby mohl následovat Boha a být členem společnosti...

Čistá: ovce, kobylka, holub, srnec.

Nečistá: pes, netopýr, pavouk, úhoř, prase, kůň.

Čistá zvířata jsou zhruba ta, která přežvykují píci v žaludku a která mají rozdělené kopyto (sudokopytníci) - např. ovce, kozy, hovězí dobytek nebo srnčí zvěř.

Pokud zvíře přežvykuje píci v žaludku, ale nemá rozdělené kopyto (např. zajíc), tak je bohužel nečisté.

A podobně - pokud má zvíře rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje potravu (např. prase), tak je opět nečisté.

A pokud nepřežvykuje píci v žaludku, ani nemá rozdělené kopyto (jako koně, psi, hadi, krysy, lvi), tak je bez diskuse nečisté.

Z ostatních zvířat, například hmyzu - s výjimkou luční kobylky -, je většina nečistá. Podobně jsou na tom ryby, které nemají šupiny a ploutve - a tak se i úhoři ocitli mimo hru.

Od úhořů se držte dál, děti, jsou nečistí!

Zdroj: COLEMAN, Michael. Biblické příběhy. Praha: Egmont, 2007.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6aa4b3c0-b553-11e5-b770-5ef3fc9ae867 

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2018 15:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu