Typy dokumentů

Text dotazu

Dobrý den,
Rád bych se zeptal, jaké třídy a typy dokumentů rozlišujeme v knihovnách?? A zda sem patří i MDT?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

V knihovnictví se můžeme setkat s různými pohledy na typologii dokumentů, která se zároveň postupně vyvíjí s rozvojem nových technologií. Typologie nejsou zcela jednotné, ale v zásadě v nich najdeme stejná pravidla.

Dokumenty jsou dnes také nazývané též informační prameny či informační zdroje, aby zahrnovaly i novodobé typy, především elektronické zdroje.

Typy dokumentů rozlišujeme podle řady atributů a to např. podle formy vycházení, obsahu, typu nosiče, stupně zpracování informace, dle míry zveřejnění.

Níže uvádíme příklady typologie zdrojů podle vybraných kritérií (atributů)

Podle formy vycházení dělíme dokumenty na:

Postupně vydávané zdroje (seriály)

Ukončené zdroje (monografie)

Integrační zdroje

 

Podle obsahu dělíme dokumenty na:

Písemné (textové)

Obrazové

Zvukové (auditivní)

Audiovizuální

Elektronické

Digitální

 

Podle stupně zpracování informací dělíme dokumenty na:

Primární

Sekundární

Terciární

 

Můžeme rozlišovat například tyto typy dokumentů

Monografie

Sborníky

Učebnice

Skripta

Příručky

Encyklopedie. Noviny

Časopisy

Ročenky

Periodické sborníky

Nepravá periodika

Patentové dokumenty

Normy

Vědecko-kvalifikační práce

Výzkumné zprávy

Firemní literatura

Výzkumné zprávy

Legislativní dokumenty

Separáty

Grafiky

Fotografie

Gramofonové desky

Magnetofonové kazety

CD-ROMy

DVD

Zvukové záznamy

VHS

Zdroj: *https://wiki.knihovna.cz/index.php/Typy_dokument%C5%AF

MDT (mezinárodní desetinné třídění) nepatří do typologie dokumentů. Jedná se o klasifikační systém, který se používá při věcné katalogizaci při popisu dokumentů pro určení obsahu dokumentů. Podle něj se pak literatura vyhledává a tento systém se používá se ke stavění fondů ve studovnách.

Pomocí MDT je dokument klasifikován a jeho obsah je vyjádřen číslem, které je mezinárodně srozumitelné.

Více např. zde: *https://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_desetinn%C3%A9_t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD_(MDT)

Zdroje:

*DROBÍKOVÁ, Barbora. Typologie dokumentů [online]. [cit. 2022-03-19]. Dostupný z: https://ipk.nkp.cz/docs/rkk/drobikova-barbora-typologie-dokumentu

*KRČÁL, Martin. Metody knihovnické práce (VIKBA04). 10, Typologie dokumentů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-03-19]. Dostupný z: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/VIKBA04/um/mkp10-typologie.pdf

*BALÍKOVÁ, Marie. Univerzální klasifikační systém. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2022-03-19]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001656&local_base=KTD.

*Mezinárodní desetinné třídění: zkrácené vydání. Díl 1, Pomocné tabulky třídy 0/53. zkrác. vyd. Praha: Artifex, 1994. 177 s. ISBN 80-900034-6-X.

*Mezinárodní desetinné třídění. Díl 2. Zkrác. vyd. Praha: Artifex, 1995. 237 s. ISBN 80-900051-4-4.

*Mezinárodní desetinné třídění. Díl 3, Abecední předmětový rejstřík. Zkrác. vyd. Praha: Artifex, 1995. 239 s. ISBN 80-900072-5-2.

 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.03.2022 20:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu