typologie dokumentů

Text dotazu

Zajímaly by mne prameny k základní typologii dokumentů.

Odpověď

Dobrý den, typologií převážně klasických dokumentů se zabývá kniha

SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Dokumentografie. Část 1., Typologie dokumentů. 1. vyd. Opava : Slezská univerzita, 1993. 84 s. ISBN 80-901581-2-9,

která je pro registrované uživetele NK ČR dostupná pro prezenční studium v Knihovně knihovnické literatury (záznam viz. databáze knihovnické literatury KKL http://sigma.nkp.cz/F/ ).

Třídění, typologie a samotný pojem internetových a webovských informačních zdrojů je zpracován v textu PhDr. Evy Bratkové, dostupný na WWW:
http://eprints.rclis.org/archive/00003558/01/ResourceTypes05.pdf . Vedle typologie MIME a Dublin Core je v textu nastíněno také třídění všech informačních zdrojů v rámci mezinárodního formátu MARC 21 v návaznosti na Angloamerická katalogizační pravidla AACR2R.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2007 12:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu