Týnský chrám

Text dotazu

Dobrý den,

mohu se zeptat, kdo je vyobrazen v ornamentu nad madonou v průčelí Tynského chrámu? A co bylo za sochu v nice pod madonou?

https://upload.wikimedia.or[…]_na_Starém_městě.jpg

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

o Týnském chrámu bylo napsáno větší množství příspěvků. V našich dostupných zdrojích se nám ale nepodařilo přesně najít všechny informace, které vás zajímají.

Níže uvádíme úryvky z textů, které se problematiky dotýkají..

 

Po porážce českých stavů na Bílé hoře v roce 1620 připadl Týnský chrám opět do rukou katolíků. Není  proto divu, že socha ultrakvistického krále Jiřího z Poděbrad byla v roce 1623 ze štítu na centrální lodí odstraněna, podobně jako kalich. Pod vedením svatovítského kanovníka Jana Ctibora Kotvy několik studentů jezuitského semináře snesli kalich a sochu krále Jiřího. O tři roky později byla do uvolněného místa po kalichu vsazena necelé tři metry vysoká socha Madony, výklenek po soše krále Jiřího zůstal prázdný.

Zdroj: VUČKA, Tomáš. Pražské kostely a chrámy. Praha: Slovart, 2013.

 

Po vítězství katolické strany nikdo nemohl čekat slitování, ani symboly husitské vlády čili zlatý kalich a mramorová socha krále Jiřího. V noci 27. ledna 1623 jezuitští chovanci ze semináře u sv. Václava sochu i kalich ze štítu shodili. Aby se zabránilo uctívaní husitských relikvií, byla z mramoru, který kdysi tvořil sochu krále Jiřího, zhotovena soška Panny Marie s jezulátkem. Zlatník Melichar Bartl ze zlata a mědi zhotovil svatozář, korunu, žezlo, hvězdy na plášti a půlměsíc, na němž Panna Maria stojí. A tak se ze sochy krále Jiříka stala socha Bohorodičky a z husitského kalicha se zrodila katolická svatozář.

ČESAL, Aleš. Záhady a tajemství staré Prahy. Praha: Regia, 2002s. 64. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:54b83ea0-34e7-11e7-97e2-005056825209

 

Již o novém roce 1622 ustanoven při Týnském kostele opět katolický farář v osobě Jana Petra Cechiadesa, kazatelského pak úřadu při něm zmocnili se jesuité.  Ti také odstranili sochu a kalich velikého krále Jiřího se štítu chrámového, na jichž místo dal Ferdinand II. postaviti pannu Marii;...

MIKOVEC, Břetislav. Starožitnosti a Památky země České.. s. . Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6e72b2b0-fc85-11e7-816d-5ef3fc9bb22f

 

Příběh poněkud asi přehnaný o tomto kalichu vypisuje současník a zarytý odpůrce krále Jiřího, Vratislavský písař městský Petr Escheuloer v důležité své kronice k roku 1463,...  „dal vytesati z kamene veliký kalich a posadit jej na svůj kostel u panny Marie před Týnem,... a při tom velikého muže, též z kamene, korunovaného, an v jedné ruce drží meč a v druhé kalich. To znamenalo, že Jiřík bude kalich držet a bránit, na kalichu pak vytesána byla slova latinská: Veritas vincit, t.j. pravda vítězí. A když čápi roku následujícího počali se hnízditi, uhnízdili se také v tom kalichu, jenž byl tak veliký, že se do něho mohlo vejíti čtvrt sudu piva. Proti přirozenosti snášeli čápi do něho tolik zmijí, hadů, žab a jiných jedovatých červů, že je nemohl kalich podržeti, nýbrž vylézali ven a padali živí na ulici, všudy po ulicích lezouce, a bylo jich tolik, že Čechům v Praze byla z toho veliká hrůza. Jak rádi byli by kalich zase sundali, ale nesměli pro hanbu. Rokycana však rozkázal k němu vylézti a kalich přikrýti a tak způsobiti, že tam více žádný čáp nemohl seděti a hnízdo míti....

... Na jeho místo pak vyzdvižen obraz panny Marie, zhotovený nejspíše od sochaře Jeronýma Barthela... Na místo sochy krále Jiřího měla přijít na průčelí kostela Týnského socha Ferdinanda II...

MIKOVEC, Břetislav. Starožitnosti a Památky země České.. s. . Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6e8cf170-fc85-11e7-816d-5ef3fc9bb22f  

 

Do roku 1463 byl vztyčen štít hlavní lodi a v roce 1466 dostavěna severní věž. V nice štítu byla umístěna panovníkova socha s nápisem „Veritas vincit“ („Pravda vítězí“) a nad ní umístěn pozlacený kalich. Socha byla snesena v roce 1623 a nahrazena roku 1626 reliéfem Madony ve sluneční svatozáři od Kašpara Bechtelera...

Mezi věžemi je sevřen bohatě zdobený, řadou fiál vrcholící gotický štít obsahující barokní reliéf Madony.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_p%C5%99ed_T%C3%BDnem

 

Socha Jiřího z Poděbrad jako husitského krále a obrovský pozlacený kalich, které zdobily štít chrámu, byly sejmuty a roku 1626 nahrazeny postavou Madony od K. Bechtelera; svatozář sochy byla vyrobena z kalicha.

http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/tynsky-chram.html#Detail%20exteri%C3%A9ru

 

Stavba pokračovala za vlády Jiřího z Poděbrad, zvoleného králem na nedaleké Staroměstské radnici, jehož srdce bylo podle jeho přání později v chrámu pohřbeno, a to vedle hrobu Jana Rokycany. Do roku 1463 byl vztyčen štít hlavní lodi a v roce 1466 dostavěna severní věž. V nice štítu byla umístěna panovníkova socha s nápisem „Veritas vincit“ („Pravda vítězí“) a nad ní umístěn pozlacený kalich. Socha byla snesena v roce 1623 a nahrazena roku 1626 reliéfem Madony ve sluneční svatozáři od Kašpara Bechtelera. Jižní věž byla dokončena roku 1511 za vlády Vladislava Jagellonského. Obě věže se pak tyčí do výšky 80 metrů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_p%C5%99ed_T%C3%BDnem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Panna_Marie_s_Jezul%C3%A1tkem_na_%C5%A1t%C3%ADtu_st%C5%99echy_T%C3%BDnsk%C3%A9ho_ch%C3%A1mu_v_Praze_na_Star%C3%A9m_m%C4%9Bst%C4%9B.jpg

 

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.08.2020 03:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu