ty jsi/tys

Text dotazu

Dobrý den,
je správný tvar -tys odešel-, nebo pouze -ty jsi odešel-? Prosím o více informací ohledně tohoto jevu.

Odpověď

Dobrý den,

Jazyková poradna, Internetová jazyková příručka na stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR na http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/ říká:

Nezvratná slovesa (napsal jsi / napsals, napsal bys)

Tvary minulého času se u nezvratných sloves tvoří příčestím plnovýznamového slovesa a tvary slovesa být. Ve 2. os. j. č. lze příslušný tvar slovesa být (jsi) nahradit pouhým -s připojovaným k prvnímu přízvučnému slovu ve větě, nejčastěji jím bývá právě příčestí: Udělal jsi / Udělals, co jsem ti řekl? Byla jsi / Bylas včera doma? Ty jsi / Tys tomu dal! Viděl jsem, že jsi / žes přišel. Podívej, co jsi / cos natropil. Podoby se jsi se považují za základní, neutrální způsob vyjádření. Podoby se -s jsou hodnoceny jako hovorové.

Ve tvarech podmiňovacího způsobu se -s přidává ke kondicionálovému tvaru slovesa být: udělal bys to, napsal bys to; tvary typu *udělal by jsi to, *přišli by jsme, *naučili by jste se atp. jsou nespisovné (viz též Podmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste), jakoby a jako by).

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=ty_1&dotaz=tys&ascii=1#bref1

Pro více informací doporučujeme stránky Ústavu pro jazyk český AV ČR nebo některou z učebnic češtiny.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.10.2014 10:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu