tvrdé nebo měkké i v přísudku

Text dotazu

Dobrý den,
mám problém s psaním i v přísudku v textu, kde popisuji činnost žen. Přitom
vím,že všichni vědí, že se v textu jedná výhradně o ženy. Např. "vystoupili
jsme z vlaku a vydali jsme se do kopce".Vím, že tam podle pravidel patří
měkké i, ale přesto bych někdy intuitivně používala tvrdé y.

Odpověď

Dobrý den,

pokud je z textu patrné, že se mluví pouze o ženách (každý text by měl obsahovat takové informace, z kterých je možné usoudit, jakého rodu jsou hlavní postavy), nepíše se "i", ale naopak "y" - tedy jak Vám napovídá intuice. Pravidla českého pravopisu na str.14-17 uvádí následující:

"Psaní -i, -y v 1.p.č.mn. přídavných jmen a v příčestích (v č.mn. minulého času a v jiných složených tvarech slovesných) slouží jako prostředek mluvnické shody přísudku, resp. doplňku s podmětem.

A.1. Je-li podmětem jméno mužského rodu životného v množném čísle, píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen -i.

A.2. Je-li podmětem jméno mužského rodu neživotného v množném čísle nebo jméno rodu ženského v množném čísle, píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen -y.

B. Tvoří-li podmět několik souřadně spojených jmen různého rodu a čísla nebo životnosti (u jmen mužského rodu), řídí se shoda těmito pravidly:

1) je-li mezi jmény v podmětu jméno rodu mužského životného, závisí psaní -i nebo -y v tvarech příčestí a ve jmenných tvarech přídavných jmen na těchto okolnostech:

a. jsou-li všechna jména v jednotném čísle, píše se u přísudku v množném čísle jen měkké -i. Př.: Matka i otec byli v divadle.

b. jestliže některé jméno nebo všechna jména v podmětu jsou v čísle množném, píše se měkké -i vždy tehdy, když přísudek následuje za podmětem. Př.: Všichni žáci a žákyně s dobrým prospěchem byli odměněni.

Předchází-li však přísudek před podmětem, je možná shoda dvojí; obvyklá je shoda s nejbližším jménem několikanásobného podmětu. Př.: Předmětem studia se staly kosatky a delfíni. vedle Předmětem studia se staly kostatky a delfíni.

2) Není-li mezi jmény v podmětu jméno rodu mužského životného, je v přísudku shoda podle jména rodu mužského neživotného nebo podle jména rodu ženského - píše se -y.

a. jména v podmětu jsou v čísle jednotném. Př.: Hřeben, žínka a mýdlo ležely na stole.

b. jména v podmětu jsou v čísle množném a přísudek následuje za podmětem. Př.: Krávy i všechna telata byly očkovány.

c. předchází-li přísudek před podmětem, je možná shoda dvojí; obvyklá je shoda s nejbližším jménem několikanásobného podmětu. Př.: Na pastviště se vždy z jara vyháněla telata a jalovice. vedle Na pastviště se vždy zjara vyháněly telata a jalovice.

C. Mluvnická shoda se uplatňuje vždy tehdy, je-li mluvnický rod podmětu jednoznačný. Jinak nastupuje tzv. shoda podle smyslu, zejména se uplatňuje zřetel k přirozenému rodu podmětu.

1) Ve větách s podmětem vyjádřeným bezrodým zájmenem nebo tvarem pomocného slovesa se v přísudku píše -i nebo -y podle toho, je-li ze souvislosti nebo ze situace zřejmé, zda se zájmeno vztahuje k osobě rodu mužského životného nebo rodu ženského. Př.: Co (my) jsme se vás tím natrápili! /jde-li o muže/ nebo Co (my) jsme se vás tím natrápily! (jde-li o ženy/.

2), 3) netýká se Vašeho problému

5) shoda podle smyslu nastupuje často tehdy, je-li souvislost podmětu s přísudkem jen volná. Bývá tomu zejména, je-li příslušný mluvnický podmět v předcházející větě. Př.: Na soustředění se sešla samá děvčata. Brzo se navzájem poznaly (vedle poznala).

V každém případě, v textu, ve kterém jde pouze o ženy, se ve shodě podmětu s přísudkem píše -y a to nejen tehdy, když jsou vysloveně zmíněny, ale také tehdy, pokud jim text svým smyslem "pouze" odpovídá.

Použitá literatura:

HLAVSA, Zdeněk a kolektiv. Pravidla českého pravopisu : s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 1. (s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Praha : Academia, 1998. 391 s. ISBN 80-200-0475-0.

Informace se můžete také dozvědět v Internetové příručce Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český (AV ČR) http://prirucka.ujc.cas.cz/ , konkrétně v sekci "Větná stavba" nebo dotaz položit přímo jazykovým expertům z poradny.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.05.2011 07:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu