Tvorba místních názvů v 14. století

Text dotazu

Prosím o zodpovězení dotazu, zda místo v podhradí
královského hradu mohlo být ve 14.století nazýváno Hradčany, ačkoli
později, po výstavbě dalšího hradu v okolí, byla vesnice nazvána Točník.
Jedná se samozřejmě o hrady Žebrák a Točník a vesnici Točník. Vyhledavčem
na internetu jsem nalezl deset obcí či místních částí tohoto jména a proto
se mi tato domněnka zdá vcelku možná. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

nevíme, zda jsme úplně správně pochopili Váš dotaz. Antonín Profous ve svém díle Místní jména v Čechách k původu místního jména Hradčany uvádí: "V nových historických spisech čteme apelativum hradčané - lidé určení k obraně hradů. Ale ve slovnících toto apelativum nenajdeme. Proto místní jméno Hradčany = osada Hradčanů, t.j. obyvatelů určitého Hradce nebo Hrádku. Ba vznik pražských Hradčan poučuje ještě o jiném vzniku jména: V Praze se říkalo vždy jen hrad, a nikdy hradec nebo hrádek; ale přesto osada, vzniklá před pražským hradem, má od začátku jméno jen Hradčany, nikdy Hrazany (= ves hrazanů, t.j. lidí bydlících u hradu; slovo hrad je základem místního jména). Tvar Hradčany se líbil asi jako zřetelnější."

Pvní zmínka o vsi Točníku podle Antonína Profouse pochází z r. 1398 (...unde vunden en of dem Toczenik dem huse...), tedy z doby, kdy byla část hradu již postavena. Jméno Točník vzniklo substantivisující příponou -ík z adjektiva "točný", tedy hrad nebo dvůr, do něhož vedla cesta po zatáčkách. Bližší údaje však již publikace neuvádí.

Podrobnější informace o rané historii obce Točník a jejím názvu jsou k dispozici přímo na webových stránkách obce, avšak ani z nich nelze jednoznačně usoudit, zda názvu obce Točník nepředcházel název jiný, údaje zveřejněné v různých oddílech stránek jsou bohužel zavádějící:

"Původní osada vznikala postupně z místní stanice pod hradem Žebrákem od 2. poloviny 13.století. Po požáru hradu Žebráku v roce 1395 za panování Václava IV. se stala osada přímou součástí nově opraveného hradu. Václav IV., jenž přesídlil na nedaleký nový hrad Točník, umožnil rozmach nově vznikající osady." (http://www.tocnik-obec.com/historie.php )

"Název obce je poněkud zavádějící. Přímo v obci se totiž na skalním žebru k nebi týčí mohutná věž hradu Žebráku s rozvalinami ostatních hradních budov.

Tento hrad však stál na svém místě již před založením obce, a tak její název byl odvozen od nového hradu Točníku, který nechal postavit český a římský král Václav IV. na vysokém kopci nad obcí (454 m.n.m.)..." (http://www.tocnik-obec.com/obec.php )

Použité zdroje:

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl I., A-H. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1954. Str. 736-737.

PROFOUS, Antonín; SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV., S-Ž. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1957. Str. 344.

MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. Díl druhý. Praha: Odeon, 1972. Str. 154.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2012 10:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu