turistika, historie

Text dotazu

Jaká je historie turistiky v Kladně a v České republice?

Odpověď

Dobrý den, souhrnně o dějinách české turistiky pojednává disertační práce Ladislava Kašpara, Vznik a vývoj turistiky v českých zemích do roku 1914, v níž najdete také další prameny. Stručný autoreferát práce je k dispozici na
internetu: http://www.ftvs.cuni.cz/doktorske_sk/obhaj/Kaspar.doc . Celá práce pak je k dispozici Ústřední tělovýchovné knihovně FTVS UK Praha, José Martího 31, Praha 6.
O české turistice píše v r. 1917 Jiří Guth Jarkovský (Jiří Guth, Turistika.
Turistický katechismus, Praha: Hejda a Tuček [1917], kap. IX: Turistika spolková v Čechách a na Moravě).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_%C4%8Desk%C3%BDch_turist%C5%AF
Něco najdete také na stránkách Klubu českých turistů:
http://www.kct.cz/old/?oid=10124&PHPSESSID=3b284d44ee9ce47576a465689c793da9
http://web.kct.cz/historie-turistiky (stránky se mění, na starých, první odkaz, je podrobnější informace).

Řadu článků najdete v časopise Turista (webové stránky: http://turista.nacestu.cz/). Časopis je k dispozici mj. v Národní knihovně ČR.

O turistice v Kladně jsme nezjistili mnoho. Podle sborníku k 50 letům KČT (1938) vznikl odbor Klubu československých turistů v Kladně v roce 1903, a v roce  vydání sborníku měl 645 členů a 37 dorostenců (což je ve srovnání s jinými městy poměrně vysoký počet). Je třeba brát asi v úvahu to, že v okolí Kladna jsou poměrně atraktivní lokality, např. Křivoklát.

Další stručné informace obsahuje Leedererova kniha (Kladensko):
"Odbor klubu československých turistů v Kladně (zal. 1903), označil v oblasti svého působiště: Budeč, Okoř, Dušníky, Hořetice, Lodenice, Železná, N. Huť, Křivoklát, N. Dům, Řevníčov (Řenčov), Nové Strašecí, Smečno, Libušín, Střebichovice, Pchery, Olšany a Zakolany až dosud 421 km cest a vytýčil 370 orientačních tabulek na všech důležitých rozcestích. Veškeré označené trati jsou každoročně přehlíženy a kde nutno opravovány a doplňovány.
V nejbližším okolí (až do 10km) jsou cesty, zejména lesní a polní, popelem vysypávány a na příhodných místech jsou i lavičky umístěny." (s. 18)

Literatura:
Padesát let Klubu československých turistů : na paměť padesátého výročí své práce / [z pověření ústředního výboru Klubu československých turistů uspořádali: JUDr. Eduard Brynda a Jaroslav Dostál z Prahy, prof. Bohumil Pater, Ing. Jaroslav Šejvl a Ing. Josef Šubr z Mor. Ostravy]. -- Praha : Klub československých turistů, 1938. -- 217, [3] s. : [4] obr. příl., [1] tb., [3] mp. ; 8°

Kladensko : návrhy tur z Kladna, Nouzova, Lán, Zbečna, Nové Huti a Křivoklátu, s připojením několika návrhů tur po republice / sestavil Boh. Leederer. -- Kladno : Odbor klubu československých turistů, 1924. -- 88 s. : obr., barev. mp. ; 8°


V archivních fondech jsme našli zmínku o odboru Klubu českých turistů:

Státní oblastní archiv Kladno Kladno, fond Klub československých turistů Kladno - odbor Kladno 1903 - 1951, fond je nepřístupný Název fondu (sbírky):
Klub československých turistů Kladno - odbor Kladno Uloženo v archivu:
Státní okresní archiv Kladno Místa vzniku fondu Kladno Časový rozsah:
1903-1951
Metráž: 0,33 bm (z toho nic není zpracováno) Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu
(sbírky): Klub československých turistů - odbor Kladno Tematický popis: - účetní materiál - 2 hl. knihy 1928-1946, 2 pokladní deníky 1903-1951, pokladní kniha stavebního fondu 1927-1940, účetní doklady
1908-1925
Archivní pomůcky: nejsou

Nakonec doporučujeme kontaktovat Klub českých turistů (www.kct.cz), kde by vám možná poradili další možnosti.

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.09.2008 12:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu