Turistická střediska

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí zda byste mi mohli nadefinovat pojem turistické středisko a jaké má typy vymezení resortů. Jsou 3, ale nikde se nemůžu dopátrat toho, které to jsou. Děkuji za odpoveď

Odpověď

Dobrý den,
Pro Váš dotaz o vysvětlení pojmu "turistické středisko" se jako nejlepší zdroj se ukázala kniha: PÁSKOVÁ, Martina a ZELENKA, Josef. Výkladový slovník cestovního ruchu. [Praha]: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. 448 s. ISBN 80-239-0152-4.
Zde sice není uvedeno přímo heslo "turistické středisko", ovšem nalezli jsme v podstatě ekvivalent "středisko cestovního ruchu". Jiné označení, které by obsahově odpovídalo, v knize uvedeno není či je odkázáno právě na středisko cestovního ruchu. U pojmu je následující charakteristika:

"Středisko cestovního ruchu - též resort, místo soustředěného cestovního ruchu = sídelní útvar, jehož hlavním funkčním využitím a ekonomickým přínosem je cestovní ruch. Jedná s o  lokalitu nabízející relativně komplexní infrastrukturu cestovního ruchu, umožňující  kombinaci forem cest. ruchu a vyznačující se proto zvláště vysokou intenzitou cest. ruchu. Během konce 19. století vykrystalizovaly 4 základní typy středisek cestovního ruchu: lázeňská, klimatická, alpinská a přímořská. Alternativní členění nabízí typologii středisek cestovního ruchu na základě kombinace  kritérií (funkční a časová využitelnost, ekonomická závislost na cestovním ruchu, intenzita cestovního ruchu, plocha či počet obyvatel, urbanistická struktura, atd.): příměstská střediska (kulturněhistorické, administrativněsprávní, obchodní), lázeňská místa (termální, klimatická), rekreační obce (s výlučně, převážně či doplňkově rekreační funkcí), výletní místa (přírodní, civilizační, společenská místa). Resorty procházejí v závislosti na úrovni kvality svého destinačního managementu životním cyklem různou rychlostí a s různými následky pro životní prostředí a hostitelskou komunitu." (s. 281)

Pokud uvedený přepis pojmu neodpovídá vašim potřebám, doporučujeme Vám nahlédnout do jiných publikací zabývajících se cestovním ruchem. Knih i učebnic o cestovním ruchu, kde by mohlo být uvedeno a blíže vysvětleno heslo "turistické středisko", je příliš velké množství na to, abychom mohli sami všechny relevantní dokumenty procházet. Knihy dohledáte v online katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, zde pravděpodobně využijete především online katalog Národní knihovny ČR (NKC) či Souborný katalog ČR (SKC). Pokud nejste čtenářkou NK ČR a nechcete využít Souborný katalog, nahlédněte do katalogu vaší knihovny. Dokumenty můžete dohledat pomocí klíčových slov: cestovní ruch, turistika, slovník, encyklopedie, učebnice, atd. + jejich kombinacemi.

Pokud je Váš dotaz součástí školní úlohy, zkoušky, apod., doporučujeme Vám nahlédnout také do materiálů, které máte k dispozici, zde jistě naleznete všechny a především přesné a odpovídající informace, které potřebujete.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 13:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu