Turínské plátno

Text dotazu

Prof. Willard F. Libby a stanovenie veku metodou
C-14. Bolo robené meranie na Turínskom plátne? A ak ano potom s akým
výsledkom? Kedy rástol lan /len/ Turínskeho plátna?

Odpověď

Dobrý den,
radiokarbonovou metodou bylo Turínské plátno zkoumáno v roce 1988. Dle výsledků zkoumání vzniklo plátno v období středověku (mezi lety 1260 - 1390). Závěry zkoumání z roku 1988 ovšem bývají často zpochybňovány.
Diskutována je možnost záměny vzorků před samotným výzkumem, dále vnější faktory, které mohly ovlivnit časové určení vzniku plátna pomocí této metody. Plátnu dvakrát hrozilo shoření. Po požáru v roce 1532 v zámecké kapli v Chambery, kde bylo uloženo, došlo k jeho důkladnému vyčištění, vyprání, vyspravení, vyžehlení a podšití hedvábnou látkou. Právě tyto události mohly, dle některých vědců, zapříčinit špatné stanovení data vzniku pomocí radiokarbonové metody.
Otázka datace vzniku Turínského plátna je proto stále otevřená.
Plátno bylo zkoumáno i z hlediska přítomných pylů usazených na plátně. Byly nalezeny pyly rostlin rostoucích ve Francii a v Itálie, kromě nich se na plátně ovšem vyskytovaly i zrníčka pylu rostlin, které rostou pouze v oblasti Mrtvého moře a Palestiny.
Samotné plátno je utkáno z hrubé příze, nestejnoměrně ručně předené, silné asi 0,35mm. Při zkoumání plátna pomocí polarizovaného světla byly nalezeny malé příměsi bavlny. Vlákna této bavlny odpovídají druhu Gossypium herbaceum, jenž roste pouze v oblasti Blízkého východu.
Všechny doposud provedené výzkumy ovšem nedokázaly pravost Turínského plátna jednoznačně vyvrátit ani potvrdit.

Záhadě Turínského plátna se věnuje řada publikací. Jeho historii, metody výzkumu a další zajímavosti naleznete například v publikacích:
* DACÍK, Tomáš. Turínské plátno ve světle vědy. Brno : CERM, 1999. ISBN
80-7204-122-3
*  ŽÁK, Miroslav. Tajemství Turínského plátna. 3.vyd. [Praha] : Chvojkovo nakladatelství, 1998. ISBN 80-86183-04-1
*  FANTIŠ, Alfred. Záhada turínského plátna : příběh smrti ukřižovaného. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : MOBA, 2000. ISBN 80-243-0158-X
*  KERSTEN, Holger. Manipulace s Bohem. 1.vyd. Liberec : Dialog, 1998. ISBN
80-86218-05-8
Svébytný pohled na záhadu Turínského plátna přináší kniha:
*  PICKNETT, Lynn. Turínské plátno : jak Mistr Leonardo ošálil historii.
1.vyd. Praha : Beta, 2007. ISBN 978-80-7306-314-6 (váz.)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.07.2008 09:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu