Turci u Vídně

Text dotazu

Turci byli u Vídně v roce 1683. Bojovali tam i Češi? Zůčastnilo se bojů i "Česko"? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

účast českých vojáků v bojích habsburských vojsk proti Turkům měla staletou tradici - ani vídeňská bitva v r. 1863 nebyla výjimkou. Čeští, moravští a slezští vojáci sloužili a byli zařazováni především k jezdeckým plukům (dragouni, kyrysníci); měli také výbornou pověst jako dělostřelci. Ve vídeňské posádce v r. 1863 byly pluky tvořené většinou rekruty z českých zemí. Velitelem obrany města byl Kašpar Zdeněk hrabě ze Sulevic (vnuk Kašpara Kaplíře, popraveného v r. 1621 na Staroměstském náměstí), v té době viceprezident dvorské válečné rady, který se osvědčil jako výborný a statečný velitel Vídně; obranu řídil a udržel až do příchodu posil a osvobození města. O vítězství se zasloužili na prvním místě polský král Jan Sobieski, Ludvík Bádenský (markrabí badenský), vévoda Karel Lotrinský a především mladý princ Evžen Savojský, který v r. 1697 definitivně porazil Turky v bitvě u Zenty. Jejich vojska, která přivedli Vídni na pomoc, tvořili dobrovolníci, posbíraní po celé Evropě. Ke konečnému vítězství nad Turky ale také významně přispěla česká diplomacie: Karel Ferdinand z Valdštejna se zasloužil o vznik aliance Varšavy a Vídně, Dominik Ondřej z Kounic zajistil účast bavorského kurfiřta Maxmiliána II. Emanuela. U papeže úspěšně vyjednával další Leopoldův vyslanec, Jiří Adam z Martinic, detaily finančního pokrytí války proti Turkům a rovněž úspěšně shromažďoval finanční příspěvky od malých italských států.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 14:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu