Třináctá komnata

Text dotazu

Jaký přesný význam má výraz Třináctá komnata? Jak jej lze použít jako metaforu?

Odpověď

Dobrý den,
námět o třinácté komnatě se objevuje v mnoha našich i cizích pohádkách. Na zámku bylo například třináct pokojů, do dvanácti se mohlo vstoupit, ale do třinácté komnaty se nesmělo za žádnou cenu vstoupit. Třináctá komnata většinou skrývala nějaké velké tajemství např. majitele zámku, hradu, které se nesměl nikdy nikdo dozvědět. Ale zvědavost byla většinou většinou větší a pohádková bytost, která do třinácté komnaty vstoupila, měla pak vždy velké problémy. Tato zvědavost byla většinou krutě trestána.
Třináctá komnata je tedy hlavně symbolem velkého tajemství, ke kterému je zakázán přístup. Je to také symbol soukromí, které je nutné respektovat. Říká se např. "to je má třináctá komnata" - ve smyslu, že je to mé tajemství, ke kterému mají ostatní zakázaný přístup. Mluví se také o "třinácté komnatě našeho srdce" - kde jsou věci, myšlenky, udáslosti, tajemství, která jsou přísně soukromá a nesmí se o nich nikdo dozvědět.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

25.02.2008 16:07

Martin píše:
Pátek 03.11.2017 11:53
Nevím, která pohádková bytost do třinácté komnaty- ostatně čí? - kdy vstoupila- co já vím, tak byl zvědavý hlavně člověk a ten zákaz porušil.
Celá věc úzce souvisí s tzv. svobodnou vůlí - jestliže vím, že ten či onen člověk takto jedná a já jej vystavím zkoušce, v níž on podlehne (v případě 13. komnaty zvědavosti), jedná se pak ještě vůbec o zkoušku?
Je možné nalézt, případně určit původní pramen rčení?
PSK - admin píše:
Středa 15.11.2017 14:40
Dobrý den,

určit první výskyt úsloví "třináctá komnata" je velmi těžký úkol a ani nám se podobnou informací dopátrat nepodařilo. Jisté je, že číslo třináct zaujímalo už od starověkých dob důležitou symbolickou roli v rozmanitých kulturách. V antickém Řecku bylo toto číslo přiřazováno k bohu Diovi. V některých společnostech používajících lunární kalendář bylo číslo třináct chápáno jako symbol ženství, protože odkazovalo k třinácti lunárním (a zároveň menstruačním) cyklům, uskutečňujícím se v průběhu jednoho roku. V židovském mystickém učení Kabale se hovoří o třinácti zlých duších. Do křesťanské kultury se třináctka coby důležité symbolické číslo dostala v návaznosti na tradici připomínání Poslední večeře Páně, již se zúčastnilo třináct mužů (Ježíš a jeho dvanáct učedníků, včetně Jidáše).
Taktéž motiv postupného vstupování do různých komnat a místností je v kultuře poměrně často vyskytujícím se symbolem iniciace, dospívání k různým stupňům zasvěcení, získávání zkušeností a poznání či překonávání překážek. Často se tento motiv objevuje nejen v pohádkách a pověstech, nýbrž také v mystické a ezoterické literatuře (například Terezie z Avily ve svém díle Hrad v nitru používá motiv postupného vstupování do sedmi komnat jako metaforu postupného zdokonalování se ve vnitřním životě a osvojování si čím dál pokročilejších stupni modlitby).
Zároveň v dávných literárních a preliterárních tradicích fungovala určitá čísla jako obecné označení velkého množství - motiv "vstoupení do třinácté komnaty" by tak označoval (dle námětu dané legendy či pohádky) prostě odbytí dlouhé cesty, podstoupení poslední z řady zkoušek či dospění k poslednímu stupni zasvěcení.

Použité zdroje:

O´CONNEL, Mary - AIREY, Raje. Znaky a symboly : ilustrovaná encyklopedie : Rozpoznávání a analýza vizuálních signálů, které spoluvytvářejí naše myšlenky a určují naše reakce na svět kolem nás. Praha: Reader´s Digest Výběr, s. r. o., 2008.

13 (number). In Wikipedia : The Free Encyklopedia. [online]. 4. 11. 2017. [cit.15.11.2017.]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/13_(number).

Terezie od Ježíše: Hrad v nitru. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1991.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu