Trilogie o posledních Přemyslovcích

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na název druhé
knihy Františka Neužila z trilogie o posledních Přemyslovcích. 1. je Trýzeň
slávy a 3. Královna Eliška Rejčka. Prosím o název druhého tytulu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

název chybějícího svazku trilogie Františka Neužila o posledních přemyslovských královnách je Ohnivá jeseň: román o královně Kunhutě. Někdy je na prvním místě uváděn díl Královna Eliška Rejčka (1. vydání již v roce 1968), následuje Trýzeň slávy (poprvé vydáno 1972) a Ohnivá jeseň (poprvé 1973). V anotacích u záznamu svazku Trýzeň slávy je v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) i katalogu Městské knihovny v Praze (http://www.mlp.cz/cgi/ebaweb/menu/search) uvedeno, že se jedná o první díl trilogie, ale domníváme se, že je to způsobeno tím, že Královna Eliška Rejčka vyšla znovu v upraveném a rozšířeném vydání v roce 1980.

Uvádíme bibliografické záznamy jednotlivých svazků z elektronického katalogu NK ČR:

NEUŽIL, František. Královna Eliška Rejčka.1. vyd. Brno: Blok, 1968 (Tisk 2).
346, [1] s. ; 8° .
Resumé: Historický román, zachycující zápolení přemyslovské, habsburské a lucemburské dynastie o český trůn v prvních desítiletích čtrnáctého století.
Hlavní postavou románu je královna Eliška Rejčka, nejprve choť Václava II.
Přemyslovce, po jeho smrti pod jménem Alžběta choť Rudolfa I. Habsburského, po opětném ovdovění milostnice Jindřicha z Lipé a partnerka českého panstva v odboji proti králům-cizincům. Autor ji líčí na pozadí historického děníjako ctižádostivou ženu věnující se zájmům kulturním, společenským a státním. Její osobnost patří mezi nejzajímavější ženské postavy české i světové historie.

NEUŽIL, František. Trýzeň slávy. 1. vyd. Brno: Blok, 1972 (Tisk 2). 449, [1] s. ; 8°.
Resumé: První svazek románové trilogie o posledních Přemyslovcích a jejich ženách vypráví o vládě Přemysla Otakara I., o jeho snaze upevnit království a jeho moc v Evropě, o jeho bojích s říší, církevními představiteli i domácí šlechtou. Středem autorovy pozornosti je osud Přemyslovy manželky Konstancie, která zápasí o své postavení s bývalou Přemyslovou ženou, s jejími dětmi, příbuznými a přívrženci. Román končí vdovským údělem Konstancie a jejím poznáním, že umí unést bolest i po ztrátě muže a tří synů.

NEUŽIL, František. Ohnivá jeseň: [Román o královně Kunhutě]. 1. vyd. Brno:
Blok, 1973 (Tisk 2). 392, [1] s. ; 8°.
Resumé: Historický román zachycuje nejvýznamnější události z českých dějin druhé poloviny třináctého století. Osvětluje vzestup a vrchol přemyslovské moci za vlády krále Přemysla Otakara II. až do bitvy na Moravském poli a dále pak zmatky a mocenská zápolení po jeho smrti, kdy se jeho druhá manželka Kunhuta provdala za Záviše z Falkenštejna. Osou románu je životní příběh královny Kunhuty od jejího dětství až po smrti.


Další použité zdroje:
http://www.pozorice.cz/index.php?txt=historicky_roman_kralovna_eliska_rejcka
_
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=825

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.02.2010 09:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu